ankiety

Gospodarowanie gminnymi zasobem nieruchomości Gliwic

Proszę ocenić następujące elementy zasobu gminy Gliwice w skali 1-5, gdzie 1- ocena bardzo dobra, 5-ocena bardzo zła
 • Jak Pan/Pani ocenia ilość połączeń komunikacji miejskiej w Gliwicach?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani cenę biletów komunikacji publicznej w odniesieniu do jakości świadczonych usług?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak Pan/Pani ocenia dostępność komunikacji publicznej?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani punktualność komunikacji publicznej?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani zastąpienie tramwajów autobusami?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani stan dróg w mieście?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani utrzymanie dróg w okresie zimowym?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani rozwój infrastruktury drogowej w mieście?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z powstania w Pana/Pani mieście Drogowej Trasy Średnicowej?
  *
  • bardzo zadowolony
  • zadowolony
  • nie mam zdania
  • niezadowolony
  • zdecydowanie niezadowolony
 • Jaki wpływ na Pana/Pani życie codzienne mają prowadzone obecnie prace remontowe głównych dróg w mieście?
  *
  • bardzo utrudniają
  • utrudniaja
  • nie mam zdania
  • nie mająwpływu
 • Jak ocenia Pana/Pani dostępność do placówek edukacyjnych w mieście?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani jakość nauczania w tych placówkach?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani stan budynków placówek edukacyjnych na tle innych miast?
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • średnio
  • źle
  • bardzo źle
 • Czy według Pana/Pani placówki edukacyjne są wyposażone w sprzęt niezbędny do prawidłowego kształcenia?
  *
  • zdecydowanie tak
  • tak
  • nie mam zdania
  • nie
  • zdecydowanie nie
 • Jak ocenia Pan/Pani dostępność finansową do obiektów sportowych w mieście?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani dostępność komunikacyjna obiektów sportowych w mieście?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani ilość i dostępność obiektów kulturalnych w mieście?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy Pana/Pani zdaniem środki przeznaczone na usługi kulturalno- sportowe są odpowiednio lokowane przez miasto?
  *
  • zdecydowanie tak
  • tak
  • nie mam zdania
  • nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy Pana/Pani zdaniem decyzja o budowie hali Podium była słuszna?
  *
  • zdecydowanie tak
  • tak
  • nie mam zdania
  • nie
  • zdecydowanie nie
 • Jak ocenia Pan/Pani stan techniczny zasobu mieszkaniowego miasta?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • W jakim stopniu wysokość czynszu odpowiada poziomowi świadczonych usług mieszkaniowych?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy miasto zapewnie dostateczną ilość lokali komunalnych i socjalnych?
  *
  • zdecydowanie tak
  • tak
  • nie mam zdania
  • nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy według Pana/Pani środki przeznaczone na remonty budynków mieszkalnych w mieście są odpowiednio wykorzystywane?
  *
  • zdecydowanie tak
  • tak
  • nie mam zdania
  • nie
  • zdecydowanie nie
 • Wiek
  *
  • 18-25
  • 26-40
  • 41-55
  • 56<
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Stan cywilny
  *
  • Kawaler/Panna
  • Żonaty/Mężatka
 • Aktualna aktywność zawodowa
  *
  • Pracujący
  • Bezrobotny
  • Emeryt/Rencista
  • Uczący się
 • Dochód brutto na członka rodziny
  *
  • Do 1500
  • 1500-2000
  • 2000-2500
  • 2500<
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl