ankiety

Marginalizacja i wykluczenie społeczne osób migrujących

Marginalizacja i wykluczenie społeczne osób migrujących zarobkowo na terenie województwa mazowieckiego
 • W jaki sposób podjął/ła Pan Pani decyzję o emigracji zarobkowej?
  • Całkowicie samodzielnie
  • Samodzielnie po konsultacji z rodziną
  • Wspólnie z rodziną
  • Po namowie rodziny
  • Po namowie przyjaciół
  • Jestem mieszkańcem woj. mazowieckiego - pyt. mnie nie dotyczy
 • Jakiego rodzaju niepokoje łączyły się z wyjazdem? Można zaznaczyć kilka
  • Nie miałem/łam, żadnych obaw
  • Rozłąka z przyjaciółmi
  • Rozłąka z rodziną
  • Obawa przed odrzuceniem przez nowe środowisko
  • Brak wsparcia na miejscu przyjazdu
  • odp 1
  • odp 1
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl