ankieta

Wpływ autorytetu rodziców na wybór drogi zawodowej

Ankieta została zakończona.

 • Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • wieś
  • miasto do 10 tyś. mieszkańców
  • miasto od 10- 50 tyś. mieszkańców
  • miasto od 50 – 200 tyś. mieszkańców
  • miasto powyżej 200 tyś. mieszkańców
 • Przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny:
  *
  • 0 - 400zł
  • 401 - 800 zł
  • 801 – 1100 zł
  • 1101 - 1500 zł
  • powyżej 1500 zł
 • Status zawodowy rodziców:
  *
  Ojciec Matka
  pracuje
  jest na emeryturze
  jest na rencie
  nie pracuje
 • Wykształcenie rodziców:
  *
  Ojciec Matka
  podstawowe
  zasadnicze zawodowe
  średnie techniczne
  średnie ogólnokształcące
  wyższe
 • Zawód ojca
  *
 • Zawód matki
  *
 • Czy uważasz, że rodzicie wspierali Twoje zainteresowania i pomagali w ich rozwijaniu:
  *
  • Tak
  • Nie
 • W jaki sposób rodzice wspierali Twoje zainteresowania? ( Wypełnij jeśli w pyt. 9 udzieliłeś/aś odpowiedzi TAK, zaznacz max. 2 odpowiedzi)
  • Opłacali koszty związane z Twoimi zainteresowaniami
  • Uczestniczyli aktywnie w preferowanych przez Ciebie zainteresowaniach
  • Zapewniali materiały potrzebne do rozwijania Twoich zainteresowań
  • Zachęcali do rozwijania zainteresowań w różnych dziedzinach
  • Pomagali w wyborze, kiedy nie byłeś/aś pewny/a swoich decyzji
 • Czy Twoi rodzice traktowali Cię:
  *
  • Jak partnera
  • Niedojrzale, bez względu na wiek
  • Zbyt poważnie, bez względu na wiek
 • W jaki sposób podejmowane były decyzje w Twoim domu?
  *
  • Wspólnie, każdy wyrażał swoją opinię i razem podejmowaliście decyzje.
  • Rodzice wysłuchiwali co masz do powiedzenia jednak nie brali tego pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
  • Nie konsultowali z Tobą i sami podejmowali decyzje nie wysłuchując twoich opinii.
 • Które z rodziców miało większy udział w podejmowaniu decyzji dotyczących:
  *
  Ojciec Matka
  spraw finansowych?
  spraw rodzinnych?
  spraw zawodowych?
  kierunku Twojego kształcenia?
  sposobu spędzania wolnego czasu?
  żadne z powyższych
 • Czy Twoi rodzice stosowali system nagród?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakie nagrody stosowali Twoi rodzice? (Wypełnij jeśli w pyt. 14 udzieliłeś/aś odpowiedzi TAK)
  • Pochwały słowne
  • Nagrody rzeczowe
  • Nagrody pieniężne
  • Zwolnienie z obowiązków
  • Dodatkowe przywileje
 • Czy Twoi rodzice stosowali system kar?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakie kary stosowali Twoi rodzice? (Wypełnij jeśli w pyt. 16 udzieliłeś/aś odpowiedzi TAK)
  • Kary słowne
  • Kary cielesne
  • Zakazy
  • Dodatkowe obowiązki
  • Utrata przywilejów
 • Jakie wartości są najbardziej cenione w Twojej rodzinie? (zaznacz max. 3)
  *
  • zaufanie
  • milość
  • przyjaźń
  • pieniądze
  • wiedza
  • zaradność
  • szacunek
  • kariera
  • skąpstwo
  • egoizm
  • samorealizacja
  • narcyzm
 • Czy uważasz że:
  *
  Tak Nie
  w Twojej rodzinie zawód przekazywany jest z pokolenia na pokolenie
  rodzice wywierają na Ciebie presje związaną z kontynuowaniem ich zawodu?
  aspiracje rodziców mają wpływ na twoje wybory zawodowe?
  kontynuowanie zawodu rodziców jest dobrym pomysłem?
  szybciej osiągniesz sukces w zawodzie z którym miałeś/aś styczność przez całe życie?
 • Czy Twoi rodzice:
  *
  Tak Nie
  interesowali się Twoimi planami zawodowymi?1
  zapewniali odpowiedni zakres informacji na temat zawodów?
  posyłali Cię na dodatkowe zajęcia, związane z przyszłym zawodem?
  rozumieli i popierali twoje decyzje zawodowe?
  służyli radą, kiedy potrzebowałeś pomocy?
 • W jaki sposób rodzice pomagali Ci w wyborze ścieżki zawodowej?
  *
  • Szukali z Toba informacji na temat danego zawodu
  • Wskazywali drogę kształcenia potrzebną do wykonywania danego zawodu
  • Pomagali w wyborze odpowiednich studiów
  • Opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych
  • Zachęcali do wyboru zgodnego z Twoimi zainteresowaniami
 • Jak oceniasz wsparcie rodziców podczas podejmowania decyzji zawodowych?
  *
  • Wspierali mnie bez względu na podejmowane decyzje
  • Wspierali mnie jednak próbowali pokazać inne alternatywy
  • Wspierali mnie jednak nie w sposób jaki oczekiwałem/am
  • Nie wspierali mnie, próbowali narzucić mi swoje zdanie
 • Czy rodzice proponowali Ci zawód niezgodny z twoimi zainteresowaniami?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak uważasz, czym było to spowodowane? (Wypełnij jeśli na pyt. 23 udzieliłeś/aś odpowiedzi TAK)
  • Większe korzyści materialne
  • Wysoki prestiż zawodowy
  • Niespełnione aspiracje zawodowe rodziców
  • Perspektywa lepszej przyszłości
  • Uchronienie przed nieprzemyślanym wyborem
 • Jak oceniasz wymagania które stawiali Ci rodzice?
  *
  • Zbyt wysokie, nie byłem/am w stanie spełnić ich oczekiwań
  • Wysokie, przy ciężkiej pracy były możliwe do spełnienia
  • W sam raz, nie czułem/am presji ale skupiałem/am się na doskonaleniu umiejętności
  • Niskie, bardzo łatwo było im sprostaćali wymagań
  • Nie stawiali wymagań, mogłem/am robić co chciałem/am
 • Czy decyzje o wyborze zawodu podjąłeś/aś:
  *
  • z rodziną
  • z przyjacielem
  • z doradcą zawodowym
  • samodzielnie
 • Które z zawodów są według Ciebie najbardziej prestiżowe? (Wybierz max.2)
  *
  • nauczyciel
  • elektyrk
  • żołnierz
  • lekarz
  • urzędnik
  • psycholog
  • menadżer
  • strażak
  • adwokat
  • policjant
 • Czy uważasz że sytuacja materialna Twojej rodzina miała wpływ na wybór drogi zawodowej?
  *
  • Tak, gdyby było mnie stać kształcił/a bym się w innym zawodzie
  • Tak ,gdyby nie było mnie stać kształcił/a bym się w innym zawodzie
  • Nie, miałem wystarczająco środków by kształcić się w wymarzonym zawodzie
  • Nie, nawet gdyby nie było mnie stać wybrałbym/wybrałabym ten sam zawód
 • Czy uważasz, że Twoi rodzice są dla Ciebie wzorem?
  *
  • Tak, chciałbym/chciałabym być taki/a sam/a jak oni.
  • Tak, jednak tylko w sferze życiowej
  • Tak, jednak tylko w sferze zawodowej
  • Nie
 • Czy uważasz że:
  *
  Tak Nie
  zbyt niskie wykształcenie rodziców skutkuje wyższymi ambicjami dziecka?
  wysokie wykształcenie rodziców skutkuje wyższymi wymaganiami wobec dziecka?
  niska pozycja społeczna rodziny jest motorem napędowym ambicji dziecka?
  wysoka pozycja społeczna rodziny ułatwia dziecku start zawodowy?
  prestiż społeczny zawodu ma decydujący wpływ na jego wybór?
 • Czy Twój wybrany zawód pokrywa się z zawodem rodziców?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy gdybyś mógł/mogła jeszcze raz podjąć decyzje o wyborze zawodu zmienił/a byś ją?
  *
  • Tak
  • Nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl