ankieta online

Rozwój gminy Wisznice przy wykorzystaniu funduszy unijnych

Szanowni Państwo, Nazywam się Łojewska Klaudia, jestem studentką Wyższej Szkoły Bankowej na wydziale Zarządzania. Chciałabym serdecznie zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, dzięki której zgromadzę informacje niezbędne do napisania pracy magisterskiej. Badanie dotyczy zarządzania rozwojem gminy Wisznice przy wykorzystaniu środków unijnych. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut. Dziękuję za poświęcony czas.
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
  • Bardzo dobra
  • Średnia
  • Słaba
  • Całkowity brak wiedzy
 • Czy według Pana/Pani gmina Wisznice korzysta ze środków unijnych?
  • Tak
  • Nie wiem
  • Nie
 • Czy Pana/Pani zdaniem gmina Wisznice dobrze wykorzystuje środki pozyskiwane z UE?
  • Tak, gmina sięga po wszystkie dostępne środki
  • Nie wiem
  • Źle, gmina nieumiejętnie sięga po środki i projekty nie są realizowane
 • Czy według Pana/Pani środki unijne są szansą na rozwój społeczno-gopsodarczy gminy?
  • Zdecydowanie tak
  • Nie wiem
  • Zdecydowanie nie
 • Czy wie Pan/Pani z jakich konkretnych funduszy unijnych korzysta gmina Wisznice
  • Tak, jestem dobrze poinformowany
  • Wiem tylko o niektórych projektach
  • Nie, nie wiem gdzie mogę uzyskać takie informacje
  • Nie interesuje mnie to
 • Skąd bierze Pan/Pani wiedzę na temat dostępnych oraz przeprowadzanych w gminie projektach unijnych?
  • Administracja publiczna
  • Internet
  • Prasa
  • Ulotki, plakaty, broszury
 • Czy był Pan/Pani uczestnikiem projektu dofinansowanego z UE? Jeśli odpowiedź brzmi TAK, proszę o wymienienie
  • Nie
  • Tak
 • Jakie inwestycje powinny zostać przeprowadzone aby podnieść atrakcyjność gminy? Można wybrać max 3 odpowiedzi
  • Usprawnienie kanalizacji i wodociągów
  • Promocja gminy
  • Usprawnienie komunikacji publicznej
  • Stworzenie nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych
  • Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych
 • Który obszar według Pana/Pani powinien zostać szczególnie dofinansowany ze środków UE? Można wybrać max 3 odpowiedzi
  • Kultura fizyczna i sport
  • Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
  • Oświata
  • Infrastruktura drogowa
  • Pomoc społeczna
  • Służba zdrowia
 • Jak długo mieszka Pan/Pani w gminie Wisznice?
  • Od urodzenia
  • Od kilku lat, ilu?
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  • Poniżej 25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-59
  • Powyżej 60
 • Wykształcenie
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Status społeczny
  • Uczeń/student
  • Osoba pracująca
  • Osoba bezrobotna
  • Emeryt/rencista
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl