ankieta online

TURYSTYCZNA ATRAKCYJNOŚĆ METROPOLII AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Kwestionariusz ankietowy dla turystów Szanowni Państwo, jestem studentką Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja, moją specjalizacją jest Menedżer Destynacji Turystycznej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety stworzonej na potrzeby pracy magisterskiej, której celem jest zbadanie atrakcyjności turystycznej metropolii Ameryki Łacińskiej dla potencjalnych turystów. Poniższy kwestionariusz podzielony został na 2 części. Część pierwsza składa się z 9 krótkich pytań zamkniętych, część druga to pytania dotyczące respondenta. W każdym z podanych pytań można podkreślić więcej niż 1 odpowiedź. Ankieta jest w pełni anonimowa a jej wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych, proszę Cię zatem o rzetelne wypełnienie ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi. Z góry dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu badań do mojej pracy magisterskiej.
  • Czy odwiedził Pan/Pani Ameryke Łacińską ? Jeśli tak, to jakie państwo/państwa?
    • NIE
    • Jeśli odpowiedź brzmi „NIE” proszę nie odpowiadać na kolejne pytania tego kwestionariusza
    • TAK
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl