ankieta

Test 2

BADANIE SATYSFAKCJI RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TANECZNO-MUZYCZNEGO „DO RE MI” W WĄGROWCU BADANIE ANKIETOWE Szanowni Państwo. Jestem studentką III roku na studiach I stopnia kierunku Zarządzanie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Poniższa ankieta stanowi część składową mojej pracy licencjackiej. Wyniki badania pozwolą na określenie poziomu satysfakcji Państwa w zakresie dotyczącym uczestnictwa dzieci w zajęciach Przedszkola „Do Re Mi”. Analiza odpowiedzi udzielonych dzięki Państwa uprzejmości pozwoli na poprawę jakości pracy całego personelu placówki. W związku z tym każda Państwa opinia na ten temat jest bardzo cenna. Zapewniam, że ankieta jest całkowicie anonimowa, udział w niej jest dobrowolny, a wyniki zostaną wykorzystane do napisania pracy dyplomowej oraz posłużą do zwiększenia jakości świadczonych przez instytucję usług. Z góry dziękuję za poświęcenie swojego czasu na udzielenie odpowiedzi.
 • Czy to dobrze wygląda?
  *
  • tak
  • nie
  • być może
  • nie wiem
 • Test
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Test 3
  *
  • tak
  • nie
  • bardzo tak
  • bardzo nie
 • Maciej
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Test 4
  *
  • niezbyt
  • trochę
  • mniej
  • zupełnie nie
 • Test 5
  *
  • wcale
  • trochę
  • dużo
  • bardzo dużo
 • Agnieszka
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl