ankiety online

Ekologia i jej wpływ na wizerunek na przykładzie hotelu Scan

Ankieta została zakończona.

 • 1. Jak często korzysta Pan/Pani z usług noclegowych w hotelach?
  *
  • Częściej niż 10 razy w roku
  • Od 5 do 10 razy w roku
  • Poniżej 5 razy w roku
 • 2. Wybierając hotel kieruje się Pan/Pani (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi):
  *
  • Ceną
  • Lokalizacją
  • Opiniami innych gości
  • Wpływem hotelu na środowisko naturalne
  • Liczbą gwiazdek
 • 3. Która z poniżej wymienionych sieci hotelowych wydaje się Pani/Panu najbardziej ekologiczna?
  • Orbis
  • Hotele Gołębiewski
  • Best Western International
  • Scandic Hotels
 • 4. Czy w trakcie dotychczasowych podróży odwiedził Pan/odwiedziła Pani hotele, które były zaangażowane w ochronę środowiska?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • 5. Jaki jest Pana/Pani stosunek do proekologicznych rozwiązań stosowanych w hotelach?
  • Podobają mi się wszystkie tego typu rozwiązania
  • Podobają mi się tylko niektóre z rozwiązań
  • Nie podobają mi się żadne rozwiązania proekologiczne stosowane w hotelach
 • 6. Czy wiedząc, iż hotel prowadzi działania mające na celu ochronę środowiska byłby Pan/byłaby Pani skłonna zapłacić za nocleg więcej?
  • Tak
  • Nie
 • 7. Czy w życiu codziennym angażuje się Pan/Pani w ochronę środowiska?
  • Tak
  • Nie
 • 8. Czy przebywając w hotelu byłby Pan/byłaby Pani skłonna brać czynny udział w działaniach mających na celu ochronę środowiska (poprzez np. segregację odpadów, oszczędzanie wody lub energii elektrycznej)?
  • Tak
  • Nie
 • 9. Czy Pani/Pana zdaniem stosowanie proekologicznych rozwiązań wiąże się z niższą jakością usług w hotelu?
  • Tak
  • Nie
 • 10. Które z poniższych działań zdaniem Pana/Pani powinien podjąć hotel by stać się bardziej ekologicznym? (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi)
  • Oszczędzanie energii elektrycznej
  • Oszczędzanie wody
  • Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii
  • Stosowanie biodegradowalnych środków czystości
  • Segregacja odpadów
  • Szkolenie personelu
 • 11. Czy będąc w podróży wolałby Pan/wolałaby Pani zatrzymać się w hotelu ekologicznym?
  • Tak
  • Nie
  • Jest mi to obojętne
 • 12. Z czym kojarzy się Panu/Pani sieć ScandicHotels? (proszę zaznaczyć maksymalnie dwie odpowiedzi)
  • Z ekologią
  • Z wysoką jakością usług
  • Z wysoką ceną
  • Z niczym mi się nie kojarzy
 • 13. Skąd dowiedział się Pan/Pani o sieci ScandicHotels?
  • Z internetu
  • Z prasy
  • Od znajomych
  • Nie znam sieci Scandic Hotels
 • 14. Czy zna Pan/Pani jakieś ekologiczne hotele?
  • Tak (jakie?)
  • Nie
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  • Poniżej 25 lat
  • 25 -35 lat
  • 36 - 45 lat
  • 46 - 55 lat
  • 56 lat i powyżej
 • Wykształcenie
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Miejsce zamieszkania
  • Wieś
  • Miasto do 50tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 50tys. mieszkańców
 • Stan materialny
  • Niezadowalający
  • Zadowalający
  • Dobry
  • Bardzo dobry

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl