ankieta

Rola Kierownika w organizacji oraz jego autorytet

Przygotowuje prace licencjacką na temat Rola kierownika w organizacji . W związku z tym muszę przeprowadzić badania związane z tematem pracy. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Chciałabym podkreślić ze ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana jedynie dla celów przygotowania mojej pracy. Z góry bardzo dziękuje za pomoc
 • Jakie wykształcenie Pana/Pani zdaniem powinien posiadać kierownik?
  *
  • średnie
  • wyższe licencjackie
  • wyższe magisterskie
  • inne
 • Czy Pana/Pani zdaniem płeć kierownika ma wpływ na jego zarządzanie?
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Czy przełożony według Pana/Pani właściwie przekazuje informacje pracownikom?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy Pana/Pani zdaniem kierownik musi posiadać doświadczenie zawodowe? *
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Czy Pana/Pani zdaniem kierownik powinien wyróżniać się fachową wiedzą z zakresu nad jakim pracuje zespół? *
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Który styl kierowania pasuje najbardziej do Pana/Pani kierownika?
  *
  • Demokratyczny - zakłada, że najważniejsza jest grupa jako całość. Lider demokratyczny liczy się z sugestiami członków grupy.
  • Autokratyczny - zakłada, że najważniejszy w strukturze grupy jest lider. Sam podejmuje decyzje za grupę, nie bierze udziału w pracach grupy
  • Bierny – zakłada, że szef daje dużą swobodę w planowaniu i organizowaniu zadań członkom grupy, którą kieruje. Stara się nie podejmować żadnych decyzji
  • Zróżnicowany (po trochu z każdego)
 • Czy relacje osobiste pomiędzy kierownikiem a pracownikiem mają wpływ na ocenę Pana/Pani pracy?
  *
  • bardzo wysoki
  • wysoki
  • przeciętny
  • niski
  • bardzo niski
  • nie mają wpływu
  • nie mam zdania
 • Co wzbudza u Pana/Pani autorytet u przełożonego?
  *
  • wiedza jaką kierownik posiada
  • jego cechy osobowości
  • wyznaczony system wartości
  • inne
 • Czy Pana/Pani zdaniem pracownicy powinni współpodejmować decyzje podjęte w zespole, jeżeli decyzje te dotyczą ich samych lub ich pracy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Skuteczne zarządzanie według Pana/Pani to (3 odpowiedzi)?
  *
  • dobra organizacja pracy
  • właściwe podejście kierownika do podwładnego
  • sprawiedliwy podział pracy
  • atmosfera panująca w zespole
  • adekwatne wynagradzanie za wykonaną pracę
  • możliwość rozwoju
  • bezstronność ze strony kierownika
  • obarczanie pracownika dodatkowymi obowiązkam
  • praca w nadgodzinach
 • Dobry Kierownik Państwa zdaniem to osoba (3 odpowiedzi)
  *
  • zaangażowana w cele firmy
  • z wykształceniem średnim
  • dobry organizator pracy
  • bezgranicznie oddany organizacji w której pracuje
  • osoba dająca innym poczucie bezpieczeństwa
  • osoba licząca tylko na siebie
  • osoba wiedząca wszystko i nie licząca się z zdaniem innych
  • bezkompromisowa
 • Czy kierownik powinien sprawiedliwie dzielić zakres pracy w zespołach?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy kierownik powinien umieć rozwiązać konflikty miedzy pracownikami?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • W jaki sposób według Państwa kierownik motywuje pracowników do pracy?
  *
  • swoim entuzjazmem zachęca do wspólnego działania
  • deleguje uprawnienia
  • obdarza pełnym zaufaniem
  • wspiera duchowo i zawodowo
  • pomaga w trudnych sytuacjach
  • jest gotów stanąć w obronie pracownika
  • docenia zaangażowanie pracownika
  • wogle nie motywuje
 • Czy dla Pana/Pani aktualny kierownik jest autorytetem w pracy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Proszę zaznaczyć trzy najważniejsze Pana/Pani zdaniem cechy dobrego przywódcy
  *
  • stanowczość
  • pewność siebie
  • kultura osobista
  • konsekwencja
  • inteligencja
  • odwaga
  • wiarygodność
  • uczciwość
  • sprawiedliwość
  • inne
 • Jakie działania kierownika Pana/Pani zdaniem wzmacniają autorytet? (proszę zaznaczyć trzy)
  *
  • jasno stawiane cele
  • konstruktywna krytyka
  • konsekwencja
  • motywowanie
  • dobra organizacja
  • obiektywizm
  • umiejętność planowania
  • sprawiedliwy podział zadań
 • Jaki Pana/Pani zdaniem autorytet szefa ma wpływ na skuteczne zarządzanie?
  *
  • duże
  • małe
  • nie ma znaczenia
 • Czy Pana/Pani zdaniem skuteczniejsi w działaniu są szefowie:
  *
  • cieszący się autorytetem
  • posiadający władzę
  • nie mam zdania
 • Której płci Pana/Pani zdaniem jest łatwiej zbudować autorytet dla podwładnych?
  *
  • kobietom
  • mężczyznom
  • płeć nie ma znaczenia
  • nie mam zdania
 • Czy kierownik powinien uczyć się wiedzy fachowej by rozwijać swoje umiejętności zarządzania?
  *
  • tak
  • nie
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  *
  • od 20 do 25 lat
  • od 26 do 35 lat
  • od 36 do 45 lat
  • od 46 do 55 lat
  • od 56 do 65 lat
  • powyżej 66 lat
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Wieś
  • Miasteczko do 10 tyś mieszkańcówMiasteczko do 10 tyś mieszkańców
  • Miasto do 60 tyś mieszkańców
  • Duże miasto, powyżej 60 tyś mieszkańców
 • Jakie wykształcenie Pani/pan posiada?
  *
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Średnie zawodowe
  • Wyższe (licencjat)
  • Magisterskie
 • Staż pracy w firmie:
  *
  • do 1 roku
  • od 2 do 5 lat
  • od 6 do 10 lat
  • powyżej 10 lat
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl