ankieta online

Ocena oferty miejskiej biblioteki w Legionowie

Ankieta dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie (ul. W. Broniewskiego 7). Ocena oferty biblioteki.

Ankieta została zakończona.

 • Ile razy korzystał/a Pan/Pani z usług biblioteki w ostatnim roku?
  *
  • a) raz,
  • b) od 3 do 5 razy,
  • c) korzystam systematycznie mniej więcej raz w miesiącu,
  • d) jestem stałym jej użytkownikiem,
  • e) trudno powiedzieć.
 • Proszę zaznaczyć z której placówki/ek Pan/Pani korzysta? Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi:
  *
  • Miejska Biblioteka Publiczna (Biblioteka Główna) ul. Broniewskiego 7
  • Filia nr 2 ul. Targowa 67
  • Filia nr 3 ul. Roi 4a
  • Punkt biblioteczny ul. Husarska 9 blok 107
  • Punkt biblioteczny ul. Olszankowa E
  • Czytelnia Internetowa ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
 • W jakim celu odwiedza Pan/Pani najczęściej bibliotekę? Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi:
  *
  • wypożyczam książki do domu,
  • wypożyczam audiobooki,
  • wypożyczam filmy,
  • korzystam ze zbiorów w czytelni na miejscu,
  • czytam prasę na miejscu,
  • zasięgam informacji u bibliotekarzy,
  • uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych,
  • korzystam z komputerów i Internetu,
  • korzystam z urządzeń kopiujących,
  • korzystam zdalnie z zasobów elektronicznych (ibuki, katalogi),
 • Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych ?
  *
  bardzo źle źle wystarczająco dobrze bardzo dobrze
  Całość usług bibliotecznych:
 • Jak Pan/Pani ocenia...
  *
  bardzo źle źle wystarczająco dobrze bardzo dobrze nie wiem
  a) warunki lokalowe i wyposażenie
  b) godziny otwarcia
  c) zbiory
  d) szybkość zakupu nowości i włączenia ich do księgozbioru
  e) czas realizacji zamówienia na książkę
  f) dopuszczalna liczba wypożyczonych książek
  g) dopuszczalny okres wypożyczenia
  h) usługi informacyjne
  i) działania kulturalno-oświatowe
  j) ofertę edukacyjną
  k) zasoby elektroniczne (e-booki)
  m) możliwości korzystania z komputerów i Internetu
  n) możliwości korzystania z urządzeń kopiujących
  o) pomoc bibliotekarzy w doborze lektury
 • Jak Pan/Pani ocenia pracowników biblioteki w zakresie:
  *
  bardzo źle źle wystarczająco dobrze bardzo dobrze nie wiem
  a) kultury obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)
  b) kompetencji
  c) dostępności, reagowania na potrzeby
 • Jakich imprez według Pani/Pana brakuje, z których korzystał(a)by Pan/Pani:
  *
  • konkursów tematycznych,
  • promocji książek autorskich i wydawniczych,
  • warsztatów tematycznych,
  • spotkań autorskich dla dorosłych,
  • imprezy plenerowej poświęconej książce,
 • Czy widzi Pan/Pani potrzebę utworzenia punktu bibliotecznego w którymś punkcie miasta?
  *
  • a) tak, widzę
  • b) nie, nie widzę
  • c) nie mam zdania
 • Jeśli widzi Pan/Pani potrzebę utworzenia punktu bibliotecznego w mieście, to gdzie?
 • Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie dotyczące działalności biblioteki?
 • Metryczka
  *
  Mężczyzna Kobieta
  Płeć ankietowanego
 • Wiek ankietowanego
  *
  • do 8 roku życia
  • 9-12 lat
  • 13-16
  • 17-19
  • 20-25
  • 26-59
  • 60+
 • Metryczka
  *
  osobą uczącą się osobą pracującą osobą niepracującą
  Jestem:
 • Miejsce zamieszkania w Legionowie (osiedle/obszar):
  *
  • Centrum (od Rynku do Areny)
  • Przystanek
  • III Parcela
  • Osiedle Batorego
  • Osiedle Jagiellońska
  • Osiedle Piaski
  • Ludwisin
  • Bukowiec A
  • Osiedle Sobieskiego
  • Osiedle Młodych
  • Bukowiec B i C

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl