ankieta online

ZACHOWANIA SUICYDALNE (SAMOBÓJCZE)

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zachowań suicyalnych (samobójczych). Ankieta ma charakter anonimowy, a jej materiał posłuży wyłącznie do celów badawczych w mojej pracy. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi poprzez zaznaczenie odpowiedzi przy każdym pytaniu.

Ankieta została zakończona.

 • Czy samobójstwa w Polsce są dużym problemem ?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Według Pana/i ilość samobójstw w Polsce:
  *
  • Rośnie
  • Spada
  • Jest na stały poziomie
 • Proszę ocenić (ocena 1 – najniższa, ocena 5 – najwyższa), stwierdzenie: samobójstwo to:
  *
  1 2 3 4
  Przejaw bezsilności lub tchórzostwa
  Grzech
  Przejaw odwagi
  Czyn, który można usprawiedliwić
  5
 • Czy Pana/i zdaniem istnieją zachowania, które mogą sygnalizować chęć popełnienia samobójstwa?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Proszę ocenić od 1 do 5, co jest sygnałem chęci popełnienia samobójstwa (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa)?
  *
  1 2 3 4
  Zerwanie kontaktów z bliskimi
  Mówienie o śmierci
  Negowanie sensu życia
  Zamknięcie się w sobie
  5
 • Najczęstszymi powodami pojawienia się myśli samobójczych są (ocena 1 – najniższa, ocena 5 – najwyższa):
  *
  1 2 3 4
  Problemy ekonomiczne
  Brak wiary w siebie
  Śmierć lub choroba bliskich
  Depresja, zawód miłosny
  5
 • Proszę ocenić (ocena 1 – najniższa, ocena 5 – najwyższa), stwierdzenie: próba samobójcza niekończąca się śmiercią to
  *
  1 2 3 4
  Szantaż
  Protest
  Ucieczka
  Wołanie o pomoc
  5
 • Próby samobójcze podejmowane są najczęściej przez:
  *
  • Dorosłe kobiety
  • Dorosłych mężczyzn
  • Wśród nastolatek
  • Wśród nastolatków
 • Jak Pan/i uważa, jakie są najczęstsze powody popełniania samobójstw w Polsce? (max 3 odpowiedzi)
  *
  • Nieporozumienia rodzinne
  • Zawód miłosny
  • Śmierć ważnej osoby
  • Choroba psychiczna
  • Nagła utrata źródła dochodu
  • Niepożądana ciąża
  • Przewlekła choroba
  • Problemy finansowe
  • Utrata pracy
 • Kto częściej dokonuje samobójstw w Polsce?
  *
  • Kobiety
  • Mężczyźni
 • Gdzie w Pana/i opinii dokonywanych jest najwięcej samobójstw w Polsce?
  *
  • W dużych miastach
  • W małych miastach
  • Na wsiach
 • Czy w Pana/i opinii, w Polsce istnieje system zapobiegania samobójstwom?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jak ocenia Pan/i działanie systemu zapobiegania samobójstwo w Polsce?
  *
  • Dobrze
  • Źle
  • Nie mam zdania
 • Czy w Pana/i ocenie środki masowego przekazuj powinny informować o dokonanych samobójstwach?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy znał/a Pan/i kogoś kto popełnił samobójstwo?
  *
  • Tak
  • Nie
 • W jakim celu Pana/i zdaniem podejmowanie są próby samobójcze?
  *
  • Chęć śmierci
  • Chęć zwrócenia na siebie uwagi
  • Chęć zaspokojenia ciekawości
  • Pragnienie ucieczki przed problemami
 • Czy wpływ społeczeństwa może zaważyć na decyzji odebrania sobie życia?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jak ocenia Pan/i osoby, które podejmowały próby samobójcze?
  *
  • Pozytywnie
  • Raczej pozytywnie
  • Obojętnie
  • Raczej negatywnie
  • Negatywnie
 • Czy samobójstwo można usprawiedliwić?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • Poniżej 18 roku życia
  • 18-25 lat
  • 26-35 lat
  • 36-45 lat
  • Powyżej 45 roku życia

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl