ankiety online

media w procesie wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym

bardzo proszę o wypełnienie ankiety potrzebnej do pracy magisterskiej

Ankieta została zakończona.

 • 1. Czy według Pana/Pani media wpływają pozytywnie na wychowanie dziecka? TAK/ NIE Proszę swoją odpowiedź uzasadnić.
 • 2. Jakie według Pani/Pana postawy wśród uczniów kształtują media? ( proszę, wybrać 3 najważniejsze)
  • wychowanie do miłosci
  • postawa altruistyczna
  • agresja
  • apatia
  • brak komunikacji
  • rozdrażnienie
  • niechęć do nawiązywania kontaktów
  • zainteresowanie otoczeniem
  • poznawczą
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • empatia
 • 3. Jakie najczęściej programy oglądają dzieci w telewizji ? ( proszę wybrać 3)
  • bajki
  • seriale polskie i zagraniczne
  • programy kulturalne
  • filmy
  • programy rozrywkowe ( Mam Talent,
  • programy edukacyjne
  • reklamy
  • inne
 • 4. Ile czasu państwa dziecko poświęca w ciągu dnia na oglądanie TV/korzystanie z internetu?
 • 5. Ile czasu państwa dziecko poświęca w ciągu dnia na czytanie książek?
 • 6. Czy kontroluję Pani/Pana dziecko w czasie korzystania z komputera i internetu? TAK/NIE, Jeśli TAK to w jaki sposób?
 • 7. Czy Pani/Pana uważa , że media za pomocą reklam manipulują dziećmi?
  • TAK
  • NIE
 • 8. Jak często Pani/Pana oglądają telewizję
  • CZĘSTO OGLĄDAM TELEWIZJĘ
  • CZASAMI, GDY MAM WOLNĄ CHWILĘ
  • RZADKO OGLĄDAM TELEWIZJĘ
  • NIE OGLĄDAM TELEWIZJI
 • 9. Jak często Pani/Pana korzystają z Internetu?
  • CZĘSTO KORZYSTAM Z INTERNETU
  • CZASAMI, GDY MAM WOLNĄ CHWILĘ
  • RZADKO KORZYSTAM Z INTERNETU
  • NIE KORZYSTAM Z INTERNETU
 • 10. Jak dużo czasu Pani/Pan poświęca dziecku w ciągu dnia?
  • MNIEJ NIŻ GODZINĘ
  • OD 2 - 3 GODZIN
  • WIĘCEJ NIŻ 4 GODZINY
 • 11. Jaki jest Pani/Pana sposób na spędzanie wolnego czasu ?
 • 12. Jak dziecko spędza wolny czas, jeśli Pani/Pan jest zajęty?
 • 13. Czy Pani/ Pana dziecko zaniedbuje obowiązki szkolne przez nadmierne korzystanie z telewizji/internetu ?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Proszę zaznaczyć płeć
  • KOBIET
  • MĘŻCZYZNA
 • PROSZĘ PODAĆ WIEK

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl