ankiety online

Konflikty w pracy i metody ich likwidowania

Poniższa ankieta jest elementem pracy licencjackiej i jest w pełni anonimowa. Tytuł ankiety to ,,Konflikty w pracy i metody ich likwidowania". Bardzo proszę o szczere odpowiedzi i z góry bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety.
 • Płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • W jakim przedziale wiekowym się Pani/Pan znajduje?
  *
  • 18 - 25 lat
  • 26 - 33 lat
  • 34 - 41 lat
  • 42 - 49 lat
  • 50 - więcej
 • Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Jak długo pracuje Pani/Pan w obecnej firmie?
  *
  • 1 - 3 lata
  • 4- 7 lat
  • 8 - więcej
 • Jakie zajmuje Pani/Pan stanowisko w pracy?
  *
  • pracownik fizyczny
  • asystent
  • kierownik
  • specjalista
  • inne
 • Ilu jest zatrudnionych pracowników w firmie, w której Pani/Pan pracuje?
  *
  • do 10 pracowników
  • 11 - 50 pracowników
  • 50 - więcej pracowników
 • Z czym wiąże się Pani/Panu słowo konflikt?
  *
 • Czy w przeciągu ostatniego roku była Pani/Pan uczestnikiem lub świadkiem konfliktu w miejscu pracy?
  *
  • tak, byłam/byłam świadkiem
  • tak, byłam/byłem uczestnikiem
  • nie
 • Jakiego powodu dotyczyły konflikty?
  *
  • rywalizacja
  • nieprawidłowe zarządzanie firmą
  • brak organizacji
  • nieprzekazywanie informacji
 • Na jakim podłożu występował konflikt?
  *
  • między pracownikami
  • między osobami zarządzającymi
  • między pracownikiem, a zarządzającym
  • inne
 • Jak długo trwał konflikt?
  *
  • kilka dni
  • kilka miesięcy
  • kilka lat
 • Czy w firmie, w której Pani/Pan pracuje konflikt powodował zwolnienia z pracy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jaka jest reakcja na konflikt przełożonego u Pani/Pana w firmie?
  *
  • reaguje natychmiastowo i stara się sam rozwiązać konflikt
  • brak reakcji, pozostawienie problemu pracownikom
  • ingeruje osoby trzecie, gdyż sam nie radzi sobie z sytuacją
  • inne
 • Czy konflikt został rozwiązany
  *
  • tak
  • nie
 • W jaki sposób konflikt został rozwiązany?
 • Czy po zakończonym konflikcie atmosfera w pracy uległa zmianie?
  *
  • tak
  • nie
 • Jak ocenia Pani/Pan umiejętności swojego szefa w rozwiązywaniu konfliktów?
  *
  • znakomicie
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • średnio
  • słabo
  • źle
  • bardzo źle
  • nie mam zdania
 • Jak ocenia Pani/Pan przekazywanie informacji w firmie?
  *
  • znakomicie
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • średnio
  • słabo
  • źle
  • bardzo źle
  • nie mam zdania
 • Która metoda według Pani/Pana jest najlepszym sposobem na rozwiązywanie konfliktów?
  *
  • unikanie/odwlekanie
  • ingerencja osób trzecich
  • negocjacje
  • mediacja
  • arbitraż
  • kompromis
  • inna
 • Czy według Pani/Pana
  *
  tak nie nie mam zdania
  konflikt w pracy powinien rozwiązywać przełożony?
  konflikty w pracy nie sprzyjają organizacji pracy?
  konflikty można lekceważyć?
  rozwiązywanie konfliktów prowadzi do integracji pracowniczej?
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl