ankieta

Erotyka w reklamie

Celem niniejszego badania jest poznanie opinii konsumentów na temat współczesnej reklamy i wpływu wątków erotycznych na ich decyzje zakupowe. Ankieta przeprowadzana jest na potrzeby pracy licencjackiej opracowywanej na Wydziale Zarządzania AGH. Dziękuję za poświęcenie 5 [min] na jej wypełnienie!
 • Ile masz lat?
  *
  • 0-17
  • 18-40
  • 41-67
  • powyżej 67
 • Skąd pochodzisz?
  *
  • wieś
  • miasto poniżej 100 000 mieszkańców
  • miasto powyżej 100 000 mieszkańców
 • Co najbardziej przyciąga Twoją uwagę w reklamie?
  *
  • rzetelne informacje
  • humor
  • erotyka i wątki seksualne
  • błyskotliwe hasła
  • wpadające w ucho melodie
  • odwołania do przyrody
  • odwołania do tradycji i historii
  • odwołania do egzotycznych kultur
  • znane postacie
  • inne elementy
 • Które zdanie według Ciebie najlepiej charakteryzuje współczesne reklamy?
  *
  • są merytoryczne i dobrze spełniają funkcję informowania
  • są ciekawe i zabawne
  • nie przekazują najważniejszych informacji
  • są szokujące i przekraczają granicę dobrego smaku
  • są nudne, typowe i mało ambitne
 • Co sądzisz o wykorzystywaniu wątków erotycznych w reklamach produktów niezwiązanych z erotyką (np. reklamy samochodów, jogurtów, itd.)
  *
  • Uważam, że to bez sensu – elementy charakterystyczne dla danej branży nie powinny być wykorzystywane w innych branżach
  • Uważam, że to normalne we współczesnych czasach
  • Nie mam zdania
  • Inna odpowiedź
 • Czy uważasz, że reklamy wykorzystujące kontekst erotyczny mają wpływ na wybór danego produktu przez klientów?
  *
  • Tak, ponieważ przyciągają uwagę nawet tych, którzy nie są zainteresowani zakupem produktu
  • Tak, ponieważ nawet mimo braku konkretnych informacji wzbudzają emocje i zapadają w pamięci
  • Nie
  • Zależy od rodzaju produktu
 • Granica dobrego smaku Twoim zdaniem:
  *
  • Nie istnieje, ponieważ świat cały czas idzie do przodu – to, co szokowało kiedyś, nie szokuje już dzisiaj
  • Nie istnieje, ponieważ zawsze jest to sprawa indywidualna – nie sposób zadowolić wszystkich
  • Istnieje i wynika z ogólnie przyjętych norm, kultury i tradycji
  • Nie mam zdania
 • Czy kiedykolwiek świadomie kupiłaś / eś produkt pod wpływem reklamy wykorzystującej nawiązania do erotyki?
  • Tak
  • Nie
  • Nie pamiętam
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl