ankiety

Realizacja prewencji kryminalnej w opinii społecznej

Wypełnienie tego kwestionariusza przez Pana/Panią pozwoli na właściwą ocenę stanu zagrożenia przestępczością, stosunku społeczeństwa do Policji i inicjatyw, zmierzających do ograniczenia przestępczości. Głównym celem ankiety jest poszukiwanie najskuteczniejszych sposobów walki z przestępczością. Badania mają charakter anonimowy i dobrowolny, a ich wyniki zostaną wykorzystane do celów naukowych i zostaną opracowane zbiorowo, statystycznie. W związku z tym proszę o udzielanie szczerych i przemyślanych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Każda odpowiedź jest dla autora cenna, jeśli jest szczera i wyraża własną opinię odpowiadającego.

Ankieta została zakończona.

 • Czy Pana/Pani zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie, nie ma dużego zagrożenia przestępczością?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • trudno powiedzieć
 • Czy miejsce, w którym Pan/Pani mieszka (dzielnica/osiedle/wieś) można nazwać bezpiecznym i spokojnym?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • trudno powiedzieć
 • Czy w ciągu ostatniego roku coś się pod tym względem zmieniło? Czy obecnie czuje się Pan/Pani w swoim miejscu zamieszkania:
  *
  • bezpieczniej niż ostatnio
  • tak samo
  • mniej bezpiecznie
  • trudno powiedzieć
  • mieszkam tu od niedawna
 • Jak na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń może Pan/Pani ocenić Policję w Pana/Pani miejscowości? Czy pracuje ona:
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • dostatecznie
  • niedostatecznie
  • zdecydowanie źle
  • trudno powiedzieć
 • Czy zna Pan/Pani swojego dzielnicowego?
  *
  • znam go osobiście rozmawiałem/am z nim
  • wiem kto to jest, znam go z widzenia, ale nie rozmawiałem/am z nim, nie kontaktowałem/am się z nim ani razu
  • nie znam go, nie wiem kim on jest
  • w ogóle nie wiem o kogo chodzi
 • Czy Pana/Pani zdaniem, sami mieszkańcy mogą w jakiś sposób przyczynić się do zwiększenia porządku i bezpieczeństwa w swojej dzielnicy?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • trudno powiedzieć
 • Są różne zdania na temat współpracy społeczeństwa z Policją. Który z zamieszczonych tu poglądów jest bliższy Pana/Pani opinii w tej sprawie?
  *
  • Policja jest od tego, żeby zapewnić ludziom spokój i bezpieczeństwo - zwykli ludzie nie powinni się do tego mieszać
  • ludzie we własnym interesie powinni pomagać Policji w jej pracy, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe
  • trudno powiedzieć
 • Gdyby w miejscu Pana/Pani zamieszkania pojawiły się możliwości podjęcia obywatelskiej inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w jakiej formie zdecydowałby się Pan/Pani uczestniczyć w takim programie. Proszę zakreślić wszystkie odpowiedzi, zgodnie z Pa
  *
  • aktywnie uczestniczyłbym w tworzeniu systemu pomocy sąsiedzkiej
  • przeznaczyłbym pewną kwotę pieniędzy na konkretne działania, poprawiające bezpieczeństwo
  • nie podjąłbym żadnych działań
  • trudno powiedzieć
 • Dlaczego ludzie nie są skłonni pomagać Policji? Proszę wybrać nie więcej niż dwa Pana/Pani zdaniem, najważniejsze powody.
  *
  • bo uważają, że każdy powinien zajmować się swoimi sprawami
  • bo uważają, że nie wypada współpracować z Policją
  • bo obawiają się, że może pociągnąć to ze sobą wezwania na przesłuchania do sądu itp. - a tego nie lubią, szkoda im na to czasu
  • bo boją się zemsty przestępców
  • po prostu nie chcą sobie sprawiać dodatkowych zajęć, kłopotów
  • trudno powiedzieć
 • Czy znane są Panu/Pani podstawowe założenia programów profilaktycznych, realizowanych wspólnie przez Policję i społeczności lokalne na terenie miejscowości, w której Pan/Pani zamieszkuje?
  *
  • tak
  • nie
 • Skąd dowiedział się Pan/Pani o realizacji takiego programu? (tylko dla tych, którzy na poprzednie pytanie udzielili odpowiedzi "tak")
  • z telewizji
  • z prasy
  • z radia
  • z rozmów z innymi ludźmi
  • z rozmów z dzielnicowymi lub innymi policjantami
 • Jakie zjawiska patologiczne i przestępcze, Pana/Pani zdaniem, sprawiają najwięcej kłopotów mieszkańców Pana/Pani miejscowości? (proszę wskazać do trzech najważniejszych)
  *
  • pijani przechodnie
  • wandale
  • źle parkujący kierowcy
  • kradzieże
  • napady rozboje
  • grupy agresywnie zachowującej się młodzieży
 • Jak często widzi Pan/Pani patrole Policji w miejscu swojego zamieszkania?
  *
  • bardzo często
  • często
  • rzadko
  • bardzo rzadko
  • nigdy
 • Czy w ciągu ostatnich dwóch lat osobiście zwracał się Pan/Pani do Policji jako pokrzywdzony, ofiara przestępstwa?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zwracał się Pan/Pani do Policji w jakiejkolwiek sprawie o pomoc, radę, informację, itp.?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy w sprawach, w której miał Pan/Pani osobisty kontakt z Policją, zachowanie policjantów wobec Pana/Pani było poprawne? (tylko dla tych, którzy na pytanie 13 lub 14 udzielili odpowiedzi "tak", tzn. mieli osobisty kontakt z Policją)
  • całkowicie poprawne, nie mam żadnych zastrzeżeń
  • mam pewne zastrzeżenia
  • było zdecydowanie niewłaściwe
 • Jakie ma Pan/Pani zastrzeżenia do zachowania policjantów?
  *
 • Jakie ogólne wrażenie o pracy Policji odniósł Pan/Pani ze znanego sobie osobiście przypadku (przypadków):
  *
  • zdecydowanie pozytywne
  • raczej pozytywne
  • raczej negatywne
  • zdecydowanie negatywne
 • Czy uważa Pan/Pani za słuszne, żeby sprawami porządkowymi zajmowały się władze samorządowe poszczególnych miejscowości, a Policja zajmowała się tylko poważniejszymi przestępstwami?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Jakiego rodzaju sprawami powinna zajmować się lokalna służba porządkowa?
  *
 • Czy istniejąca w Pana/Pani miejscowości służba porządkowa, straż miejska (gminna) jest pożyteczna, potrzebna?
  *
  • na pewno tak, uzupełnia pracę Policji
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie jest potrzebna, robi to co powinna robić Policja
  • trudno powiedzieć

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl