ankieta online

Rola menadżera w organizacji

Witam serdecznie, piszę pracę magisterską, przedstawiającą profil współczesnego menadżera oraz badania jaka jest jego rola w organizacji. Będę wdzięczna jeśli poświęcą państwo chwilę swojego cennego czasu i wypełnią dla mnie krótką ankietę. An Ankieta skierowana jest do pracowników, którzy mają "nad sobą" menadżera. Wyniki zostaną wykorzystane jedynie w mojej pracy magisterskiej.
 • Płeć
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  • do 25 lat
  • od 26 do 35 lat
  • od 36 do 45 lat
  • powyżej 45 lat
 • Wykształcenie
  • podstawowe
  • średnie
  • średnie zawodowe
  • wyższe licencjackie
  • wyższe magisterskie
 • Wielkość przedsiębiorstwa w jakim jest Pan/Pani zatrudniony/a
  • mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 osób
  • małe przedsiębiorstwo, zatrudniające co najmniej 50 osób
  • średnie przedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 250 osób
 • Staż pracy w przedsiębiorstwie
  • do 1 roku
  • powyżej 1 roku do 5 lat
  • od 5 do 10 lat
  • powyżej 10 lat
 • Jakiej płci jest Pana/Pani menadżer?
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Czy Pana/Pani zdaniem płeć menadżera ma wpływ na jego zarządzanie?
  • tak
  • nie
 • Czy Pana/Pani zdaniem menadżer powinien posiadać doświadczenie zawodowe?
  • tak
  • nie
 • Jaką główną rolę Pana/Pani zdaniem pełni w Pana/Pani przedsiębiorstwie menedżer?
  • przywódczą
  • reprezentacyjną
  • negocjacyjną
 • Jakie Pana/Pani zdaniem cechy powinien posiadać skuteczny menadżer? (max. 3 odpowiedzi)
  • samodyscyplina
  • empatia
  • wysokie poczucie własnej wartości
  • dyrektywność
  • odporność na stres
  • dobra kondycja psychofizyczna
  • komunikatywność
 • Jakie umiejętności według Pana/Pani powinien posiadać menadżer? ( max. 3 odpowiedzi)
  • umiejętność kierowania zespołem
  • umiejętność organizacji pracy i gospodarowania czasem
  • umiejętność właściwego oceniania pracowników
  • umiejętność skutecznego motywowania pracowników
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów
  • umiejętność podejmowania decyzji
 • Czy Pana/Pani zdaniem, żeby zostać menadżerem
  • „trzeba się urodzić” - nie można się tego wyuczyć
  • trzeba posiadać odpowiednie kompetencje oraz konieczne umiejętności
  • każdy może nim zostać
 • W Pana/Pani przedsiębiorstwie odpowiedzialność za podjęte decyzje ponosi
  • menadżer
  • podwładni
  • menadżer i podwładni
 • Czy Pana/Pani zdaniem pracownicy powinni współpodejmować decyzje w zespole, jeżeli dotyczą one ich samych lub ich pracy?
  • tak
  • nie
 • Co Pana/Pani menadżer najbardziej ceni w pracownikach?
  • kreatywność
  • samodzielność
  • posłuszeństwo
  • poprawne wykonanie zadań
 • Który styl kierowania najbardziej odpowiada Pana/Pani menadżerowi?
  • demokratyczny – zakłada, że najważniejsza jest grupa jako całość, liczy się z sugestiami podwładnych
  • autokratyczny – zakłada, że najważniejszy w strukturze grupy jest jej lider, sam podejmuje decyzje za grupę, nie bierze udziału w pracach grupy
  • bierny – zakłada, że menadżer daje dużą swobodę w planowaniu i organizowaniu zadań członkom grupy, stara się nie podejmować żadnych decyzji
 • Jaki Pana/Pani zdaniem dobre relacje pomiędzy menadżerem a podwładnymi mają wpływ na skuteczną realizację zadań?
  • wysoki
  • przeciętny
  • niski
 • Jakie czynniki sprawiają, że menadżer jest dla Pana/Pani autorytetem?
  • wiedza jaką menadżer posiada
  • cechy jego osobowości
  • wyznaczony system wartości
 • Atmosfera pracy w zespole, w którym Pan/Pani pracuje jest
  • dobra
  • średnia
  • zła
 • Czy to jaka panuje atmosfera pracy w zespole wpływa na zachowanie menadżera?
  • tak
  • nie
 • Czy Pana/Pani menadżer postępuje według przyjętych w przedsiębiorstwie zasad etycznych?
  • tak
  • nie
 • Czy Pana/Pani zdaniem menadżer powinien wyróżniać się fachową wiedzą z zakresu nad jakim pracuje zespół?
  • tak
  • nie
 • Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie menadżer posiada fachową wiedzę z zakresu nad jakim pracuje zespół?
  • tak
  • nie
 • Proszę określić w jakim stopniu Pana/Pani zdaniem menadżer zna się na swojej pracy
  • dobrze zna się na swojej pracy, obowiązki wykonuje solidnie i z zaangażowaniem
  • w średnim stopniu zna się na swojej pracy, obowiązki wykonuje nierzetelnie z obojętnością
  • nie zna się na swojej pracy, obowiązki wykonuje niefachowo, nie przykłada się do pracy
 • Jakie Pana/Pani zdaniem motywatory stosowane przez menedżera są najskuteczniejsze? (max. 3 odpowiedzi)
  • wynagrodzenie
  • perspektywa awansu
  • nagrody
  • szkolenia
  • dobre warunki pracy
  • strach przed zwolnieniem
 • Które z niżej podanych błędów w kierowaniu popełnia najczęściej Pana/Pani menadżer? (dowolna ilość zaznaczeń)
  • nie dotrzymuje obietnic
  • ignoruje indywidualność podwładnych
  • zastrasza i krytykuje
  • nie dba o szkolenia i rozwój podwładnych
  • porusza sprawy osobiste podwładnych w rozmowach z innymi
  • nie popelnia żadnych z wyżej wymien ionych błędów
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl