ankieta online

Kobiety na rynku pracy

Witam, jestem studentką III roku Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Piszę pracę licencjacką dotyczącą kobiet w zarządzaniu. Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Jakie stanowisko zajmuje Pani w obecnej pracy?
  *
  • szeregowe
  • kierownicze
 • Czym jest dla Pani praca zawodowa?
  *
  • praca jest dla mnie źródłem utrzymania
  • praca jest dla nie nie tylko źródłem utrzymania, ale daje mi też możliwość rozwoju umiejętności
  • praca daje mi możliwość podtrzymania kontaktów towarzyskich i korzystania z rozrywek
  • praca daje mi poczucie satysfakcji i spełnienia
 • Proszę zaznaczyć znakiem ,,X", kto w Pani gospodarstwie domowym najczęściej wykonuje niżej wymienione obowiązki?
  Ja Mąż/Partner Dzieci
  gotowanie
  zmywanie naczyń
  sprzątanie
  pranie
  załatwianie spraw urzędowych
  robienie zakupów
  odrabianie lekcji z dziećmi
  naprawa drobnych usterek domowych
  wyprowadzanie psa
  wyrzucanie śmieci
 • Czy uważa Pani, że w polskim społeczeństwie istnieją stereotypy odnoszące się do roli kobiety?
  *
  • Tak, istnieją. Proszę przejść do pytania nr 5
  • Nie, nie istnieją. Proszę przejść do pytania nr 6
  • Nie mam zdania. Proszę przejść do pytania nr 6
 • Jakie są to stereotypy?
  • kobieta - matka
  • kobieta- gospodyni domowa
  • kobieta- słabsza fizycznie i psychicznie
  • kobieta mniej inteligentna od mężczyzn
  • nie nadaje się na stanowiska kierownicze
 • Czy według Pani sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest...
  • taka sama
  • lepsza dla mężczyzn
  • lepsza dla kobiet
  • trudno powiedzieć
 • Czy myśli Pani, że płeć ogranicza szanse zawodowe?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy i jakie dostrzega Pani obecnie bariery na rynku pracy?
  *
  • nie dostrzegam barier
  • nadal istnieje stereotyp, iż mężczyźni lepiej zarządzają od kobiet
  • brak elastycznego czasu pracy, możliwości pracy na odległość, które pozwoliłyby wypełnaić funkcje rodzinne
  • kobieta musi mieć znaczeni wyższe kwalifikacje i doświadczenie niż mężczyzna starający się o to samo stanowisko pracy
 • Obecnie mniej kobiet niż mężczyzn obejmuje funkcje kierownicze, co wg Pani jest tego przyczyną?
  *
  • kobiety są bardziej obciążone obowiązkami domowymi
  • mężczyźni są bardziej dyspozycyjni
  • kobiety reagują zbyt emocjonalnie i są mniej odważne
  • mężczyźni są odporniejsi na stres
  • istnieje stereotyp, że mężczyźni bardziej sprawdzają się w zarządzaniu niż kobiety
  • trudno powiedzieć
 • Czy myśli Pani, że zarabia mniej niż koledzy będący na tych samych stanowiskach?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
 • Czy kiedykolwiek czuła się Pani dyskryminowana w pracy?
  • tak
  • nie. Proszę przejść do pytania nr 13
 • W jaki sposób przejawiała się ta dyskryminacja
  *
  • obowiązkowe nadgodziny
  • nadmiar przydzielonych zadań
  • brak pochwał za osiągnięcia
  • publiczna krytyka
  • plotki
  • niedopuszczanie do głosu na zebraniach
  • kąśliwe uwagi
 • W jakim stopniu zna Pani prawa przysługujące osobie dyskryminowanej?
  *
  • dobrze
  • mam pewną wiedzę w tym zakresie
  • słabo
 • Które działania edukacyjne mające na celu walkę z dyskryminacją są według Pani skuteczne?
  *
  • szkolenia
  • kampanie medialne
  • doradztwo prawne
 • Które z form wspierania kobiet na rynku pracy są według Pani najbardziej skuteczne?
  *
  • wspieranie przedsiębiorczości kobiecej poprzez dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • promowanie nowych form zatrudnienia np. praca na odległość
  • promowanie partnerskiego modelu rodziny z równym podziałem obowiązków domowych
  • zapewnienie opieki nad dziećmi (żłobki, świetlice)
 • Wiek:
  *
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-60
  • powyżej 60
 • Wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • średnie
  • wyższe
 • Stan cywilny:
  *
  • panna
  • mężatka
  • konkubinat (wolny związek)
  • w separacji/rozwiedziona
  • wdowa
 • Ilość posiadanych dzieci:
  *
  • nie mam dzieci
  • jedno dziecko
  • dwoje dzieci
  • powyżej dwóch
 • Forma zatrudnienia:
  • umowa o pracę na czas nieokreślony
  • umowa na czas określony
  • umowa zlecenie
  • umowa o dzieło
  • własna działalność gospodarcza

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl