ankiety

Stres zawodowy, paralotniarstwo jako forma rekreacji.

ANKIETA Jeśli pracuje Pani/ Pan zawodowo i uprawia paralotniarstwo, to bardzo proszę o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Przeprowadzana na potrzeby mojej pracy licencjackiej, której temat brzmi " RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PRACY, PARALOTNIARSTWO JAKO FORMA REKREACJI ".

Ankieta została zakończona.

 • Proszę oszacować w skali od 0 do 10 na ile stresuje Panią/Pana praca zawodowa? Gdzie „0” oznacza zupełny brak stresu, a „10” oznacza silny i częsty stres.
 • Proszę określić jak często ma Pani/ Pan styczność w swojej pracy z:
  Nigdy Bardzo rzadko Rzadko Nie mam zdania
  Zbyt duża ilością osób w pomieszczeniu
  Siedzącym trybem pracy i brakiem ruchu
  Dużym wysiłkiem fizycznym
  Gwarem,hałasem, zaduchem
  Często
  Bardzo często
 • Jak często ma Pani/ Pan styczność w swojej pracy z:
  Nigdy Bardzo rzadko Rzadko Nie mam zdania
  Niską płacą
  Zbyt duża ilością godzin pracy
  Pracą zmianową
  Brakiem możlwiości awansu
  Brakiem stałej umowy o pracę
  Często
  Bardzo często
 • Jak często ma Pani/ Pan styczność w swojej pracy z:
  Nigdy Bardzo rzadko Rzadko Nie mam zdania
  Brakiem doświadczenia kadry zarządzającej
  Ograniczaniem swobód
  Dyskryminacją
  Brakiem tolerancji
  Brakiem możliwości udziału w podejmowaniu decyzji
  Często
  Bardzo często

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl