ankiety

Rozwój pracowników

Szanowny respondencie! Jestem studentką trzeciego roku zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania. Piszę pracę licencjacką na temat rozwój pracowników, a kariera zawodowa . Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na postawione poniżej pytania. Ankieta ma charakter całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.
 • Czy uważa się Pan/Pani za osobę ambitną? *
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
 • Czy stawia Pan/Pani sobie w życiu trudne cele, do realizacji których dąży?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojej aktualnej pracy?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
 • Czym jest dla Pana/Pani praca zawodowa? Można zaznaczyć 2 odpowiedzi.
  *
  • Formą zarobkową
  • Możliwością rozwijania siebie
  • Hooby
  • Przykry obowiązek
  • Czystą przyjemnością
  • Formą służby innym
 • Czym chciałby/chciałabyPan/Pani aby była praca zawodowa?Można zaznaczyć 2 odpowiedzi.
  *
  • Formą zarobkową
  • Możliwością rozwijania
  • Hooby
  • Przykry obowiązek
  • Czystą przyjemnością
  • Formą służby innym
 • Czy obecne Pan/Pani stanowisko jest zgodne z Państwa wizją rozwoju zawodowego?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
 • Czy planuje Pan/Pani swój rozwój zawodowy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy znaPan/Pani możliwości osiągnięcia kariery zawodowej (ścieżkę kariery) w Państwa miejscu pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak ocenia Pan/Pani swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe?
  *
  • Lepsze niż oczekiwane
  • Zgodne z oczekiwaniami
  • Przeciętne
  • Poniżej oczekiwań
  • Całkowicie niezadowalające
 • Państwa zdaniem kariera zawodowa to głównie?
  *
  • Osiąganie wyższych stanowisk
  • Zyskanie uznania współpracowników i przyjaciół
  • Rozwój osobistych kompetencji zawodowych
  • Sukces finansowy
 • Co robiPan/Pani aby rozwijać się zawodowo?Można zaznaczyć 2 odpowiedzi
  *
  • Uczestniczę w szkoleniach, kursach
  • Studjuję
  • Czytam książki i prasę branżową
  • Czytam poradniki o rozwoju zawodowym - prasę i książki
  • Nic w tym kierunku nie robię
  • Inne
 • Czy zamierza Pan/Pani bądź już poszerza swoje kwalifikacje?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Co motywuje Państwa do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych?
  *
  • Pieniądze
  • Pracę
  • Karierę
  • Przyjaźń
  • Miłość
  • Rodzinę
 • Czy Państwa pracodawca zachęca Was do brania udziału w szkoleniach/warsztatach?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy uważacie, że w Państwa miejscu pracy wysiłek włożony w rozwój zawodowy jest odpowiednio nagradzany?
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Nie
 • Czy możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji miała w Pana/Pani przypadku wpływ na decyzję o podjęciu pracy w aktualnym miejscu zatrudnienia?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Co ostatecznie zadecydowało o podjęciu przez Pana/Panią pracy w aktualnym miejscu zatrudnienia?
  *
  • stanowisko pracy zgodne z moimi umiejętnościami
  • wysokość wynagrodzenia
  • możliwość szybkiego awansu
  • możliwość realizowania się(spełniania się) w zawodzie
  • możliwość udziału w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje
  • inne. jakie?
 • W ilu szkoleniach brał Pan/Pani udział w ciągu ostatniego roku?
  *
  • 1-3
  • 4-7
  • więcej, ile?
 • Czy szkolenia, w których brał Pan/Pani udział były finansowane przez zakład pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 45 i więcej
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
  • Miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców
  • Miasto poniżej 100 tys. mieszkańców
  • Wieś
 • Jaki jest Pana/Pani zawód wyuczony?
  *
 • Jaki zawód Pan/Paniwykonujesz
  *
 • Staż pracy
  *
  • 0-3 lat
  • powyżej 3 do 6 lat
  • powyżej 6 do 9 lat
  • Więcej niż 9 lat
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl