ankieta online

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO

 • PŁEĆ
  • kobieta
  • mężczyzna
 • WIEK
 • RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY
  • fizyczna
  • umysłowa
  • rolnik
  • bezrobotny
  • rencista
  • emeryt
 • ILE CZASU UPŁYNEŁO OD ZABIEGU OPERACYJNEGO
 • CZY PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM BYŁA STOSOWANA REHABILITACJA
  • tak
  • nie
 • JAKA ENDOPROZETA ZOSTAŁA WSZCZEPIONA
  • cementowa
  • bezcemnetowa
 • JAKI BYŁ STOPIEŃ NATĘŻENIA BÓLU PRZED OPERACJĄ
  • brak bólu
  • ból łagodny
  • ból umiarkowany
  • ból silny
  • ból nie do zniesienia
 • JAK OCENIŁBY PAN/PANI JAKOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA PRZED ZABIEGIEM ENDOPROTEZOPLASTYKI
  • zła
  • przeciętna
  • dobra
  • bardzo dobra
 • CZY SAMODZIELNOŚĆ PO ZABIEGU
  • uległa poprawie
  • bez zmian
  • uległa pogorszeniu
 • CZY JAKOŚĆ SWOJEGO SNU
  • uległa poprawie
  • bez zmian
  • uległa pogorszeniu
 • JAK OCENIA PAN/PANI SWOJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ PO ZABIEGU
  • bardzo dobra
  • dobra
  • przeciętna
  • zła
  • bardzo zła
 • CZY SPOSÓB CHODZENIA PO ZABIEGU
  • uległ poprawie
  • bez zmian
  • uległ pogorszeniu
 • CZY STAN ZDROWIA W PORÓWNIANIU DO TEGO PRZED OPERACJĄ ULEGŁ POPRAWIE
  • tak
  • nie
 • CZY OBECNIE STOSOWANA JEST POMOC ORTOPEDYCZNA
  • nie stosuje
  • tak używam 1 kule, laskę
  • tak używam 2 kule, laskę
  • stosue inną pomoc
 • CZY SAMODZIELNIE CHODZI PAN/PANI PO SCHODACH
  • tak z łatwością
  • z niewielką trudnością
  • ze znaczną trudnością
  • nie jestem w stanie
 • CZY ODCZUWA PAN/PANI MĘCZLIWOŚĆ, OSŁABIENIE BIODRA PODCZAS CHODZENIA
  • nigdy
  • czasami lub tylko na początku
  • często
  • zawsze
 • CZY WYSTĘPUJE PROBLEM Z WYKONANIEM PROSTYCH CZYNNOŚCI DOMOWYCH
  • nigdy
  • rzadko
  • często
  • zawsze
 • CZY WYSTĘPUJE BÓL PODCZAS WSTAWANIA Z KRZESŁA
  • nie odczuwam żadnego bólu
  • tak, odczuwam niewielki ból
  • tak, odczuwam znaczny ból
  • tak, odczuwam bardzo silny ból
 • CZY WYSTĘPUJE PROBLEM Z UBIERANIEM SIĘ
  • ) nie mam żadnych problemów
  • mam niewielkie problemy
  • mam znaczne problemy
  • nie jestem w stanie
 • CZY SAMODZIELNIE UBIERA PAN/PANI SKARPETKI, BUTY
  • nie mam żadnych problemów
  • mam niewielkie problemy
  • mam znaczne problemy
  • nie jestem w stanie
 • CZY WYSTĘPUJE PROBLEM Z KĄPIELĄ
  • nie mam żadnych problemów
  • mam niewielkie problemy
  • mam znaczne problemy
  • nie jestem w stanie samodzielnie wykonać tej czynności
 • JAK OKREŚLIŁBY PAN/PANI STOPIEŃ NATĘŻENIA BÓLU PO OPERACJI W SKALI OD 1 DO 10. 1- brak bólu 10- ból nie do zniesienia
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • JAKOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA PO ZABIEGU OCENIA PAN/PANI JAKO
  • zła
  • przeciętna
  • dobra
  • bardzo dobra
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl