ankiety online

Prostytucja młodych ludzi.

Drogi uczniu! Zwracam się do Ciebie z prośbą o szczere odpowiedzi na wszystkie przedstawione poniżej pytania. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą mi jedynie na zebranie informacji potrzebnych do mojej pracy licencjackiej. Żadne odpowiedzi nie podlegają ocenie i nie będą komentowane. Wypełnienie kwestionariusza ankiety zajmie Ci nie więcej niż 10 minut. Przeczytaj uważnie pytania i zaznacz wybraną przez siebie odpowiedź zakreślając ją w kółko lub wpisując własną w wykropkowane miejsca. Według Słownika Języka Polskiego prostytucją określamy oddanie własnego ciała innej osobie w celu osiągnięcia przez nią zadowolenia seksualnego i pobranie za to wynagrodzenia. Jest to świadczenie usług seksualnych, polegających na odbywaniu stosunków płciowych za pieniądze lub inne korzyści.
 • Płeć:
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek?:
 • Miejsce zamieszkania:
  • Miasto
  • Wieś
 • Kim według Ciebie jest prostytutka?
 • Z czym kojarzy Ci się słowo „prostytucja”?
  • Z łamaniem prawa
  • Z przypadkowym seksem
  • Z pieniędzmi
  • Ze wszystkimi wymienionymi cechami
 • Jeśli kojarzy Ci się z czymś innym to z czym?
 • Czy Twoim zdaniem prostytucja w Polsce jest legalna?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jaki masz stosunek do nieletnich uprawiających prostytucję?
  • Akceptuję ich
  • Nie akceptuję ich
  • Są mi obojętni
 • Jakie, według Ciebie, są przyczyny prostytucji nieletnich?
  • Chęć wzbogacenia się
  • Potrzeba stymulacji
  • Zachwianie systemu wartości
  • Zła atmosfera wychowawcza w domu
  • Zmuszanie przez inne osoby
  • Inne przyczyny - jakie (wypisz je w pytaniu niżej)
 • Inne przyczyny prostytuowania się :
 • W jakich miejscach, według Ciebie, nieletni mogą się najczęściej prostytuować?
  • Na dyskotece
  • W domu
  • W szkole
  • W galeriach handlowych
  • Na ulicy
  • W agencjach towarzyskich
  • W innych miejscach - jakich? (wpisz je w pytaniu niżej)
 • Inne miejsca:
 • Czy wśród Twoich znajomych są osoby, które uprawiają prostytucję
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy byłaś/eś kiedykolwiek namawiana/ny do prostytucji?
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli byłaś/eś namawiana/ny to przez kogo?:
  • Koleżankę
  • Kolegę
  • Znajomą/znajomego
  • Obcą osobę
 • Czy kiedykolwiek rozmawiałaś/eś z kimś na temat prostytucji?:
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli TAK to z kim?
  • Z mamą
  • Z tatą
  • Z bratem/siostrą
  • Nauczycielem/wychowawcą
  • Pedagogiem szkolnym
 • Na jakich zajęciach w Twojej szkole poruszany jest temat prostytucji?
  • Na godzinie wychowawczej
  • Na zajęciach z wprowadzenia do życia w rodzinie
  • Podczas spotkań ze szkolnym pedagogiem
  • W mojej szkole nie prowadzi się tego typu zajęć
 • Czy według Ciebie osoby „prostytuujące się” mają szansę w przyszłości na stworzenie normalnej rodziny?
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Inne skutki prostytucji?:
 • Czy prostytucja w Polsce jest karana?:
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy uważasz, że prostytucja w Polsce powinna być karana?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy według Ciebie prostytucja traktowana jest jako zjawisko patologiczne?
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy uważasz, że pokazywanie swojego ciała za pieniądze przez kamerkę internetową jest prostytucją?
  • Tak
  • Nie
 • Czy znane jest Tobie pojęcie „sponsoringu”?:
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli zaznaczyłaś/eś TAK to co rozumiesz pod tym pojęciem?
 • Czy znane jest Tobie pojęcie „galerianek”?:
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli zaznaczyłaś/eś TAK to co rozumiesz pod tym pojęciem?
 • Czy Twoim zdaniem tzw. „galerianki” to również prostytutki? :
  • Tak
  • Nie
 • Czy znasz formy pomocy udzielane osobom prostytuującym się?:
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli zaznaczyłaś/eś TAK to jakie?
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl