ankiety online

Coaching jako metoda szkoleniowa w firmie

Nazywam się Monika Ogrodnik. Jestem studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierun­ku Pedagogika o specjalności Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym. Przygotowuję pracę magisterską na temat coachingu jako metody szkoleniowej w firmie. Coaching to proces doskonalenia kwalifikacji pod kierunkiem trenera przez nabywanie no­wych umiejętności, korygowanie nieskutecznych zachowań. Polega na obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii po­stępowania. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobi­stym trenerem (z ang. tzw. coach), a jego uczniem /klientem/ sportowcem /pracownikiem. Zasadni­czym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgod­nionych z coachem celów. Istotą jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiada­nych i odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie podopiecznemu w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania. Poniższa ankieta jest anonimowa. Udzielone przez Państwa odpowiedzi wykorzystane zostaną w celach badawczych. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania i postępowanie zgodnie z instrukcjami znajdującymi się obok pytań. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.
  • Czy jest Pani/Panu znany termin "coaching"?
    *
    • tak
    • nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl