ankiety

Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Ankieta dotyczy oceny systemu zzl na przykładzie Urzędu Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim. Informacje zebrane za pomocą ankiety użyte zostaną tylko i wyłącznie w mojej pracy magisterskiej.
 • Proszę zaznaczyć swój wiek
  *
 • 2Proszę zaznaczyć poziom swojego wykształcenia
  *
 • Z jakiego źródła dowiedział/a się Pan/i o pracy, w której obecnie pracuje?
  *
  Inne
  Urząd Pracy
  Internet
  Prasa
  Znajomi
 • Jakie rodzaje rekrutacji są stosowane w urzędzie, w którym Pan/i pracuje ?
  *
 • Z ilu etapów składał się proces rekrutacji na zajmowane przez Pana/Panią stanowisko?
  *
 • Proszę o zaznaczenie dokumentów, jakie składał/a Pan/i podczas procesu rekrutacji na zajmowane obecnie stanowisko?
  *
  Dokumenty poświadczające wykształcenie
  CV
  List motywacyjny
  Referencje
  Formularz aplikacyjny
 • Czy została przeprowadzona z Panem/Panią rozmowa kwalifikacyjna?
  *
 • Czy przed zawarciem umowy otrzymał/a Pan/i informacje dotyczące opisu stanowiska pracy, o które się Pan/i stara?
  *
 • Czy brał/a Pan/i udział w jakichkolwiek szkoleniach w obecnym zakładzie pracy?
  *
 • Czy szkolenia odbywały się z inicjatywy
  *
 • Gdzie najczęściej odbywają się szkolenia organizowane w obecnym zakładzie pracy?
  *
 • Czy chętnie bierze Pan/Pani udział w organizowanych szkoleniach?
  *
 • Czy chętnie bierze Pan/Pani udział w organizowanych szkoleniach?
  *
 • Co jest dla Pana/Pani najważniejsze w pracy?( proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 najważniejszych odpowiedzi)
 • Czy czuje się Pan/Pani dobrze zmotywowana do pracy?
  *
 • 15. Czy jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona ze swojego wynagrodzenia?
  *
 • Czy według Pana/Pani nagana od przełożonego z powodu złego wykonania zadania działa
  *
  odp 1 odp 2
  Motywująco
  Demotywująco
  Stresująco
  Nie ma to dla mnie znaczenia
 • Które z poniższych czynników zachęcają Pana/Panią do pracy?
  *
 • Które z poniższych czynników zniechęcają Pana/Panią do pracy?
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  Brak możliwości rozwoju
  Zła atmosfera w pracy
  odp 3
 • Czy wie Pan/Pani co to jest Ocena Okresowa Pracowników i zna Pan/Pani jej cel?
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  Tak
  Nie
  odp 3
 • Tutaj wpisz pytanie ...
 • Tutaj wpisz pytanie ...
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  odp 1
  odp 2
  odp 3
  odp 4
 • Tutaj wpisz pytanie ...
 • Tutaj wpisz pytanie ...
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  odp 1
  odp 2
  odp 3
  odp 4
 • Tutaj wpisz pytanie ...
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  odp 1
  odp 2
  odp 3
  odp 4
 • Tutaj wpisz pytanie ...
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  odp 1
  odp 2
  odp 3
  odp 4
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl