ankiety online

„Moja sytuacja na rynku pracy w powiecie ostrowieckim”

Szanowni Państwo Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w anonimowym badaniu ankietowym przeznaczoną dla osób w wieku 18-24 lata włącznie zamieszkujących powiat ostrowiecki. Jej celem jest ocena sytuacji lokalnego rynku pracy, a także poznanie Państwa opinii dotyczącej swojej przyszłości na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Wyniki ankiety są poufne i służą napisaniu pracy licencjackiej. Z poważaniem, Studentka UJK Kielce

Ankieta została zakończona.

 • Wiek :
  *
  • 18-20
  • 21-22
  • 23-24
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wykszałcenie
  *
  • Podstawowe
  • Gimnazjalne
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe (licencjat/inżynier)
  • Wyższe (magister)
 • Jest Pani/Pan osobą (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
  *
  • Uczącą się
  • Studiującą
  • Pracującą
  • Bezrobotną
 • Jaki posiada Pani/Pan staż pracy?
  *
  • Brak
  • Poniżej 3 miesięcy
  • 3 miesiące - 6 miesięcy
  • 7 miesięcy - 11 miesięcy
  • Powyżej 12 miesięcy
  • Powyżej 2 lat
 • Jak Pani/Pan myśli, jaki sposób jest najlepiej pomocny przy poszukiwaniu pracy? (proszę zaznaczyć 1 odpowiedź)
  *
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Internet, ogłoszenia w prasie
  • Osobisty kontakt z pracodawcą poprzez doręczenie Cv w miejscu pracy
  • Znajomi i stosunki rodzinne
 • Jak Pani/Pan myśli, dlaczego w Powiecie Ostrowieckim jest tak duże bezrobocie wśród młodych osób? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
  *
  • Brak inwestorów
  • Brak odpowiedniego wykształcenia
  • Brak motywacji do pracy
  • Zbyt wygórowane oczekiwania pracowników
  • Zbyt wygórowane oczekiwania pracodacwów
  • Nieodpowiednia polityka zatrudnienia
 • Czy korzystała/korzystał Pani/Pan z instrumentów Urzędu Pracy? (szkolenia, staże, prace interwencyjne)?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak ocenia Pani/Pan rolę Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu osób do 25. roku życia? Proszę ocenić w skali 1-5
  *
  • Bardzo dobrze - 5
  • Dobrze - 4
  • Średnio - 3
  • Słabo - 2
  • Bardzo słabo - 1
 • Czy może Pani/Pan uzasadnić swój wybór?
 • Czy wiąże Pani/Pan swoją przyszłość z Powiatem Ostrowieckim?
  *
  • Tak
  • Nie, mam zamiar wyjechać do innego miasta
  • Nie, mam zamiar wyjechać za granicę
 • Pytania 12,13,14 wypełniają tylko osoby bezrobotne, natomiast 15,16 osoby pracujące. Jak długo jest Pani/Pan osobą bezrobotną?
  • Poniżej 3 miesięcy
  • 3 miesiące - 6 miesięcy
  • 7 miesięcy - 11 miesięcy
  • Powyżej 12 miesięcy
 • Wypełniają bezrobotni. Czy pracowała/pracował Pani/Pan kiedyś
  • Tak
  • Nie
 • Wypełniają bezrobotni. Szuka Pani/Pan obecnie pracy?
  • Tak
  • Nie
 • Pytania 15, 16 wypełniają tylko osoby pracujące. Co kierowało Panią/Pana do ubiegania się o obecną posadę? Proszę zaznaczyć maksymalne 3 odpowiedzi.
  • Możliwość rozwoju
  • Atrakcyjne zarobki
  • Pokrywa się z moim wykształceniem/zainteresowaniami
  • Byłam/byłem osobą bezrobotną więc potrzebowałam/potrzebowałem pracy
  • Skłonili mnie do niej najbliżsi
 • Wypełniają osoby pracujące. Czy jest Pani Pan zadowolony ze swojej pracy? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
  • Tak
  • Nie, i dlatego szukam innej
  • Nie, ale wolę pozostać przy tej niż w ogóle nie pracować

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl