ankieta online

Czynniki kształtujące autorytet kierownika w firmie

Dzień dobry. Przygotowuję pracę licencjacką na temat Czynniki kształtujące autorytet kierownika w firmie . W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie badania związanego z tematem pracy. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Chciałabym podkreślić, że ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana jedynie dla celów przygotowania mojej pracy. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
 • Pana/Pani wiek
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • 56+
 • Pana/Pani miejsce zamieszkania
  • poniżej 1 tys. mieszkańców
  • od 1 do 10 tys. mieszkańców
  • od 10 do 50 tys. mieszkańców
  • od 50 do 100 tys. mieszkańców
  • od 100 do 500 tys. mieszkańców
  • powyżej 500 tys. mieszkańców
 • Pana/Pani stanowisko
  • Pracownik fizyczny
  • Asystent
  • Specjalista
  • Kierownik
  • Dyrektor
  • Inne
 • Pana/Pani wykształcenie
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Pana/Pani płeć
  • Mężczyzna
  • Kobieta
 • Pana/Pani staż pracy w aktualnej firmie
  • do 1 roku
  • od 1 do 2 lat
  • od 2 do 4 lat
  • od 4 do 8 lat
  • powyżej 8 lat
 • Wielkość firmy w której Pan/Pani pracuje
  • do 10 osób
  • od 11 do 50 osób
  • od 51 do 250 osób
  • powyżej 250 osób
 • Jakie wykształcenie Pana/Pani zdaniem powinien posiadać kierownik?
  • Średnie
  • Wyższe licencjackie/inżynierskie
  • Wyższe magisterskie
  • Bez znaczenia
  • Inne
 • Czy Pana/Pani zdaniem płeć kierownika ma wpływ na budowanie autorytetu kierownika wśród podwładnych?
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Czy Pana/Pani zdaniem kierownik powinien wyróżniać się fachową wiedzą z zakresu nad jakim pracuje zespół?
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Jaki styl kierowania według Pana/Pani powinien posiadać idealny kierownik?
  • Autokratyczny - kierownik sam określa cele grupowe i czynności
  • Demokratyczny - zachęca zespół do podejmowania decyzji dotyczących celu i sposobu wykonywania pracy
  • Liberalny - pozostawia pracownikom całkowitą swobodę decyzji grupowych i indywidualnych
 • Które 3 z poniższych zasad kierownika są dla Pana/Pani najważniejsze
  • Dawanie dobrego przykładu
  • Przedstawianie podwładnym zestawu celów i ukierunkowywanie ich
  • Dostarczanie podwładnym informacji
  • Pytanie podwładnych o radę
  • Dawanie podwładnym do zrozumienia że im sprzyjasz
  • Nie wydawanie rozkazów
  • Wyróżnianie umiejętności nie rutyny
  • Ufanie w powierzonych kwestiach
  • Chwalenie publicznie
  • Konstruktywne krytykowanie
  • Danie do wiadomości ceny nowych pomysłów
 • Która z poniższych umiejętności kierownika jest dla Pana/Pani najważniejsza
  • Techniczna - zdolności potrzebne do wykonywania, czy tez rozumienia zadań związanych z organizacją
  • Społeczna - zdolności niezbędne do współpracy, jak i nawiązywania kontaktów z innymi członkami organizacji
  • Koncepcyjna - umysłowa zdolność koordynacji oraz integrowania interesów i działalności organizacji
 • Jaki rodzaj władzy według Pana/Pani najlepiej charakteryzuje dobrego kierownika?
  • Formalna - wynika ze stanowiska zajmowanego w hierarchii formalnej
  • Nagradzania - wpływa z możliwości udzielania nagród, które inni cenią
  • Wymuszenia - opiera się na strachu i wynika z możliwości stosowania kar
  • Odniesienia - wynika z podziwu, lojalności i oddania (charyzma)
  • Ekspercka - wynika z wiedzy specjalistycznej lub szczególnych umiejętności
 • Co wzbudza u Pana/Pani autorytet u przełożonego?
 • Najlepszy sposób motywowania do pracy (proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi)
  • Płacowe
  • Możliwość awansu
  • Możliwość rozwoju osobistego
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • Strach przed zwolnieniem
  • Stabilność zatrudnienia
  • Uznanie
 • Czy Pana/Pani zdaniem zachowanie kierownika wpływa na atmosferę w pracy?
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Które z poniższych błędów Pana/Pani kierownik popełnia najwięcej?
  • Zaniedbywanie pytań o radę i pomoc
  • Zaniedbywanie wyrabiania poczucia odpowiedzialności
  • Przekładanie zasad normalnych nad umiejętności
  • Zaniedbywanie konstruktywnej krytyki
  • Lekceważenie skarg i zażaleń
  • Zaniedbywanie przekazywania informacji
 • Czy Pana/Pani zdaniem tylko osoby które się "rodzą kierownikami" mogą pełnić to stanowisko?
  • Tak - kierownikiem trzeba się urodzić
  • Nie - stanowiska kierowniczego można się nauczyć
 • Czy Pana/Pani zdaniem relacje osobiste pomiędzy kierownikiem a podwładnymi wpływają na jego obiektywną ocenę?
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl