ankieta online

Źródła i surogaty finansowania a cel ich wykorzystania

Szanowni Państwo! Jestem studentką studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Niniejsza ankieta jest mi niezbędna w celu napisania pracy magisterskiej pt.: „Źródła i surogaty finansowania a cel ich wykorzystania w przedsiębiorstwie” pod kierunkiem naukowym prof. ndzw. dr hab. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol. Chciałam także zaznaczyć, że dane zebrane w poniższej ankiecie są anonimowe i będę wykorzystane wyłącznie w celach badawczych. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.
 • Pana/Pani przedsiębiorstwo można zaliczyć do przedsiębiorstw:
  *
  • mikro (zatrudnieni do 9 osób)
  • małych (zatrudnienie od 10 do 49 osób)
  • średnich (zatrudnienie od 50 do 249 osób)
 • Od kiedy istnieje Pana/Pani przedsiębiorstwo:
  *
  • do 1 roku
  • od 1 roku do 5 lat
  • powyżej 5 lat
 • Obszar działalności Pana/Pani przedsiębiorstwa to obszar:
  *
  • miejski
  • wojewódzki
  • ogólnopolski
  • międzynarodowy
 • Forma prawna Pana/Pani przedsiębiorstwa to:
  *
  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka komandytowa
  • spółka komandytowo-akcyjna
  • spółka z ograniczoną opowiedzialnością
  • spółka akcyjna
  • przedsiębiorstwo państwowe
  • stowarzyszenie
  • spółdzielnia
  • fundacja
  • przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej
 • Branża, w której działa Pana/Pani przedsiębiorstwo to:
  *
  • budownictwo
  • handel
  • reklama
  • produkcja
  • usługi
  • turystyka
  • finanse i ubezpieczenia
  • telekomunikacja
 • Czy korzysta Pan/Pani z źródeł i surogatów finansowania: (Jeśli zaznaczyli Państwo odpowiedź "Tak" proszę ominąć pytanie nr 7. Natomiast jeśli zaznaczyli Państwo odpowiedź "Nie" proszę ominąć pytanie nr 13 oraz 14.)
  *
  • Tak
  • Nie
 • Dlaczego nie korzysta Pan/Pani z źródeł i surogatów finansowania (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi):
  • brak wystarczającej wiedzy na ten temat
  • wysoki poziom inflacji w kraju
  • słaba dostępność tych źródeł
  • brak środków na pokrycie kosztów pozyskiwania tych źródeł
  • polityka przedsiębiorstwa
  • brak zdolności kredytowej
  • skomplikowane procedury pozyskania finansowania
  • obawa przed zadłużeniem
  • niska stopa opodatkowania zysków przedsiębiorstwa
  • brak wymaganego zabezpieczenia
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat źródeł i surogatów finansowania przedsiębiorstwa:
  *
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • przeciętnie
  • nisko
  • trudno powiedzieć
 • Skąd głównie czerpie Pan/Pani wiedzę na temat źródeł i surogatów finansowania przedsiębiorstw (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi):
  *
  • ukończenie ekonomicznych studiów wyższych
  • prasa ekonomiczna
  • portale oraz strony o tematyce ekonomicznej w Internecie
  • doradcy finansowi
  • literatura ekonomiczna
  • szkolenia, konferencje dla przedsiębiorców
 • Jakie źródła i surogaty finansowania wykorzystuje Pan/Pani obecnie oraz jakie planuje wykorzystać w najbliższych latach:
  *
  obecnie w najbliższych latach nie wykorzystuję / nie planuję wykorzystywać
  pozyskanie nowego udziałowca
  venture capital
  kredyty
  pożyczki
  emisja obligacji
  leasing
  franchising
  faktoring
  dotacje i subwnecje
  inne źródła i surogaty finansowania
 • ​Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczyli Państwo, że wykorzystują lub planują wykorzystać "inne źródła i surogaty finansowania" proszę podać jakie.
 • Jakie działania ma obecnie do sfinansowania Pana/Pani przedsiębiorstwo oraz jakie będzie miało w najbliższych latach:
  *
  obecnie w najbliższych latach nie finansuję takiego działania
  finansowanie bieżącej działalności
  inwestycje
  doszkalanie pracowników
  remont siedziby i/lub oddziałów
  spłata zobowiązań
  zakup środków trwałych
  zakup wartości niematerialnych i prawnych
  wdrożenie nowej technologii
  wprowadzenie na rynek nowego produktu i/lub usługi
  prace rozwojowe i/lub badawcze
 • Jakie zewnętrzne źródła finansowania stosuje Pan/Pani do sfinansowania poszczególnych działań:
  pozyskanie nowego udziałowca venture capital kredyty
  finansowanie bieżącej działalności
  inwestycje
  doszkalanie pracowników
  remont siedziby i/lub oddziałów
  spłata zobowiązań
  zakup środków trwałych
  zakup wartości niematerialnych i prawnych
  wdrożenie nowej technologii
  wprowadzenie na rynek nowego produktu i/lub usługi
  prace rozwojowe i/lub badawcze
  pożyczki
  emisja obligacji
  leasing
  franchising
  faktoring
  dotacje i subwencje
 • Dlaczego nie wykorzystał Pan/Pani pozostałych zewnętrznych źródeł finansowania:
  pozyskanie nowego udziałowca venture capitak kredyty
  brak wiedzy
  wysokie koszty
  zbyt skomplikowana procedura
  niska dostępność tego źródła
  obawa przed zadłużeniem
  brak wymaganego zabezpieczenia
  brak zainteresowania tą formą
  negatywne doświadczenie z wykorzystaniem tego źródła w przeszłosći
  pożyczki
  emisja obligacji
  leasing
  franchising
  faktoring
  dotacje i subwencje
 • Jakie zewnętrzne źródła finansowania ma Pan/Pani zamiar wykorzystać w najbliższych latach do finansowania poszczególnych działań:
  *
  pozyskanie nowego udziałowca centure capital kredyty
  finansowanie bieżącej działalności
  inwestycje
  doszkalanie pracowników
  remont siedziby i/lub oddziałów
  spłata zobowiązań
  zakup środków trwałych
  zakup wartości niematerialnych i prawnych
  wdrożenie nowej technologii
  wprowadzenie na rynek nowego produktu i/lub usługi
  prace i/lub badawcze
  pożyczki
  emisja obligacji
  leasing
  franchising
  faktoring
  dotacje i subwencje
  żadne
 • Co zachęca Pana/Panią do wykorzystania obecnie oraz w najbliższych latach poniższych zewnętrznych źródeł finansowania:
  *
  pozyskanie nowego udziałowca venture capital kredyty odp 1
  dobra znajomość tego źródła finansowania
  niski koszt
  prosta i przejrzysta procedura
  duża dostępność
  proste zabezoiecznie lub jego brak
  szybkie pozyskanie finansowania
  pozytywne doświadczenie z wykorzystaniem tego źródła w przeszłości
  żadne z powyższych
  pożyczki
  emisja obligacji
  leasing
  franchising
  faktoring
  dotacje i subwencje
  odp 1
  odp 1
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl