ankiety online

Promocja produktu lokalnego regionu Kurpiowskiego

Promocja regionu za pomocą produktu lokalnego

Ankieta została zakończona.

 • Płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Przedział wiekowy:
  *
  • poniżej 18
  • 19-25
  • 26-40
  • 41-25
  • powyżej 55
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • miasto
  • wieś
 • Proszę podać nazwę gminy w której Pan/Pani mieszka
  *
 • Jak często spotyka się Pan/Pani z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez region Kurpi?
  *
  • codziennie
  • raz w tygodniu
  • raz w miesiącu
  • rzadziej
 • Jak ocenia Pan/Pani dotychczasowe działania promocyjne regionu?
  *
  • Bardzo dobrze – powinny być kontynuowane w niezmienionej formie
  • Dobrze, chociaż należy wprowadzić kilka zmian
  • Trudno powiedzieć
  • Bardzo źle – powinno się całkowicie zmienić podejście do promocji miasta
 • Czy spotkał/a się Pan/Pani z pojęciem produktu regionalnego związanego z regionem kurpiowskim?
  *
  • tak
  • nie
 • Które produkty regionalne Kurpi według Pana/Pani powinny być promowane przede wszystkim?
  *
 • Skąd czerpie Pan/Pani informacje o produktach regionalnych Kurpi? (max 6 odpowiedzi)
  *
  • z Interentu
  • z TV/radia
  • z prasy
  • od znajomych/rodziny
  • z targów i kiermaszów żywności
  • z imprez regionalnych
  • z folderów i ulotek
  • z podróży
  • inne
 • Czy spotkała się Pani/ Pan z poniższymi formami promocji produktów regionalnych Kurpi? Jakimi? (max 4 odpowiedzi)
  *
  • reklama na stronach internetowych
  • reklama w tv/radiu
  • promocja bezpośrednia – na targach, kiermaszach, imprezach regionalnych
  • inne
  • nie spotkałam/em sie żadną z tych form promocji
 • Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani wymienić znane Panu/Pani napoje alkoholowe i bezalkoholowe regionalne i tradycyjne regionu Kurpi?
  *
 • Czy miał/a Pan/Pani okazję spróbować piwa kozicowego (piwo jałowcowe)? (max 4 odpowiedzi)
  *
  • nie miałam/em okazji
  • przy okazji imprez regionalnych
  • bezpośrednio u wytwórcy
  • na regionalnych stoiskach
  • w lokalnych karczmach i restauracjach
  • na organizowanych okolicznościowo kiermaszach i targach (Miodobranie Kurpiowskie)
  • inne
 • Czy uważa Pan/Pani, że piwo kozicowe jest dobrym produktem do promocji regionu Kurpi?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy widząc piwo kozicowe identyfikuje je Pan/Pani z regionem kurpiowskim?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy produkty regionalne Kurpi są odpowiednio oznaczone w sklepach?
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Jakie działania promocyjne Pani/Pana zdaniem mogłyby wpłynąć na wzrost zainteresowania (mieszkańców oraz turystów) produktami regionalnymi Kurpi (max 3 odpowiedzi)
  *
  • atrakcyjna reklama w telewizji ogólnopolskiej
  • wykorzystanie popularnych stron internetowych typu: onet.pl, gazeta.pl, Wirtualna Polska
  • publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej
  • artykuły w prasie branżowej (poświęconej tematyce zdrowej żywności)
  • audycje radiowe poświęcone tematyce produktów regionalnych
  • audycje radiowe poświęcone tematyce produktów regionalnych
  • promocja poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych w różnych regionach kraju i poza jego granicami (wymiana międzyregionalna)
  • inne

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl