ankiety

Wpływ nowoczesnych szkoleń na funkcjonowanie organizacji

Szanowny respondencie! Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy jedynie do celów naukowych. Za jej wypełnienie serdecznie dziękuję.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  • 20-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 51-60
 • Wykształcenie
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Stanowisko w firmie
  • pracownik fizyczny
  • pracownik umysłowy
  • stanowisko kierownicze
 • Czym są dla Pana (-i) szkolenia?
  • rozwojem osobistym
  • pogłebieniem wiedzy
  • poleceniem służbowym
  • szansą na lepsze wynagrodzenie
  • stratą czasu
 • Czy Pana (-i) zdaniem szkolenia są potrzebne?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Skąd najczęściej czerpie Pan (-i) informację na temat szkoleń?
  • praca
  • prasa
  • internet
  • znajomi
  • radio
  • telewizja
 • Jaki Pana (-i) zdaniem szkolenie ma wpływ na funkcjonowanie organizacji?
  • pozytywny
  • negatywny
  • neutralny
 • Czy Pana (-i) zdaniem w biznesie jest miejsce na szkolenia?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy w Pana (-i) firmie organizuje się szkolenia?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Z jakich szkoleń korzysta Pan (-i) najczęściej?
  • zamknięte (wewnątrz firmy)
  • otawrte
  • w ramach projektów społecznych
  • to zależy od sytuacji
 • Czy osoba trenera ma Pana (-i) zdaniem wpływ na jakość szkolenia?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jakie cechy powinien mieć trener?
  • punktualność
  • komunikatywność
  • inteligencja
  • innowacyjność
  • wiedza
  • kreatywność
 • Jaki styl uczenia Pan (-i) preferuje?
  • styl dla aktywistów
  • styl dla analityków
  • styl dla teoretyków
  • styl dla pragmatyków
 • Z jakimi metodami prowadzenia szkoleń spotyka się Pan (-i) najczęściej?
  • wykład i pirezentacja
  • dyskusja
  • stadium przypdaku
  • coaching
  • gry i symulacje
  • e-learning
 • Które z wymienionych metod są według Pana (-i) najskuteczniejsze?
  • wykład i prezentacja
  • dyskusja
  • stadium przypadku
  • coaching
  • gry i symulacje
  • e-learning
 • Czy wie Pan (-i) czym jest coaching?
  • tak
  • nie
 • Czy w Pana (-i) firmie stosuje się coaching?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy uważa Pan (-i), że coaching to skuteczna metoda szkolenia?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy w Pana (-i) firmie po szkoleniach następuje ocena przydatności szkoleń?
  • tak
  • nie
  • nie wiem

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl