ankieta online

Pedagogika zabawy - opinia nauczycieli

Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki posłużą mi do napisania pracy magisterskiej. Tematem pracy są „Metody pedagogiki zabawy realizowane w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli”. Wszystkie pytania mają formę zamkniętą, co umożliwi Państwu szybkie udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi. Ankieta jest całkowicie anonimowa i służy jedynie do celów naukowych.
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 24-30 lat
  • 31-37 lat
  • 38-44 lata
  • 45-51 lat
  • Powyżej 51 lat
 • Wykształcenie
  *
  • Wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym
  • Zawodowe bez przygotowania pedagogicznego
  • Licencjat
  • Studium nauczycielskie
 • Stopień awansu zawodowego
  *
  • Stażysta
  • Kontraktowy
  • Mianowany
  • Dyplomowany
 • Przedszkole, w którym Pan/Pani pracuje jest placówką
  *
  • Państwową
  • Prywatną
 • Gdzie znajduje się przedszkole, w którym Pan/Pani pracuje?
  *
  • Wieś
  • Miasto
 • W jakiej grupie wiekowej prowadzi Pan/Pani zajęcia?
  *
  • 3-latki
  • 4-latki
  • 5-latki
  • 6-latki
  • Grupy mieszane
 • Ile dzieci uczęszcza do grupy, w której prowadzi Pan/Pani zajęcia?
  *
  • Do 15 dzieci
  • 16-20 dzieci
  • 21-25 dzieci
  • Powyżej 25 dzieci
 • Czy lubi Pan/Pani prowadzić zajęcia w formie zabawy lub z zastosowaniem gier?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Tak
  • Trudno powiedzieć
  • Nie
  • Zdecydowanie nie
 • W jakim stopniu zna Pan/Pani zabawy i gry dla dzieci
  *
  • Bardzo dobrym
  • Dobrym
  • Zadowalającym
  • Niskim
  • Bardzo niskim
 • W jakim stopniu uczestniczy Pan/Pani w zajęciach z dziećmi?
  *
  • Zawsze
  • Czasami
  • Tylko na wyraźną prośbę dzieci
  • Nigdy
 • Jakie metody i środki dydaktyczne, stosowane przez Panią, zwiększają wszechstronną aktywność dzieci w przedszkolu?
  *
 • Jakie funkcje zabawy Pana/Pani zdaniem są najistotniejsze w rozwoju dziecka? (wybierz 3 funkcje)
  *
  • Kompensacyjna
  • Kształcąca
  • Przygotowawcza i diagnostyczna
  • Wychowawcza
  • Wyrównawcza
  • Terapeutyczna
 • Jaki rodzaj zabawy jest przez Pana/Panią najczęściej stosowany?
  *
  • Dydaktyczna
  • Konstrukcyjna
  • Ruchowa
  • Tematyczna
  • Manipulacyjna
 • Jak ocenia Pani nasilenie poszczególnych zachowań względem zabaw i zabawek u dzieci?
  *
  Bardzo duże Duże Średnie Małe Bardzo małe
  Samodzielność w wyborze zabawki/rekwizytu
  Samodzielność w wyborze rodzaju zabawy
  Branie do rąk tylko tych zabawek, które są w zasięgu pola widzenia dziecka
  Szybka utrata zainteresowania wybraną zabawką/przedmiotem
  Niespecyficzna manipulacja
  Brak wiedzy jak bawić się zabawkami
  Logiczne łączenie zdarzeń w zabawie tematycznej
  W zabawie tematycznej rozwijanie jej tematu do 5 zdarzeń logicznie powiązanych ze sobą
 • Jakie najczęściej podejmuje Pani działania wspierające dzieci w nauce zabawy z wykorzystaniem zabawek?
  *
  • Od czasu do czasu zmieniam zabawki
  • Wykorzystuję te zabawki, co do których dzieci wykazały już jakieś zainteresowanie
  • Rozmieszczam w sali zabawki w taki sposób by dzieci miały do nich łatwy dostęp
  • Wykorzystuję zabawki, które przy minimalnym wysiłku dają maksymalny efekt
 • Które z podanych czynności, wykorzystywanych w nauce z dziećmi stosuje Pani w swojej pracy?
  *
  • Wykorzystywanie wielu sytuacji wspólnej zabawy zabawkami
  • Wybieranie niewielkiej liczby przedmiotów
  • Używanie wskazówki, gestu wraz ze słowem w celu pomocy dzieciom w identyfikacji zabawki
  • Obserwacja dzieci w trakcie manipulacji zabawką
  • Chwalenie dzieci za próby zabawy zabawką
  • Pokazywanie dziecku nowych, innych sposobów zabawy danym przedmiotem
  • Wprowadzenie nowych, stanowiących większe wyzwanie zabawek
  • Nie stosuję powyższych czynności, gdyż dzieci w mojej grupie dobrze sobie radzą w posługiwaniu się większością zabawek
 • Jakie cele zabawy są Pana/Pani zdaniem najistotniejsze? (wybierz 3 cele)
  *
  • Integracja w grupie rówieśniczej
  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności
  • Kształtowanie właściwych zachowani i nawyków
  • Rozwijanie aktywności umysłowej
  • Rozwijanie wyobraźni
  • Stymulowanie procesów poznawczych
  • Stymulacja rozwoju emocjonalnego i społecznego
  • Uczenie „zdrowej” rywalizacji
  • Ułatwienie przyswajania wiedzy
  • Ułatwienie wyrażania i poznawania siebie
  • Wpajanie pewnych zachowani i nawyków
  • Wspomaganie procesu kształcenia
 • Jakie rodzaje zabaw i w jakim stopniu preferują dzieci w Pani grupie?
  *
  W najwyższym stopniu W dużym stopniu W średnim stopniu W małym stopniu W najniższym stopniu
  Zabawy konstrukcyjne
  Zabawy mobilne
  Zabawy naturalne (np. groch, kasza)
  Zabawy manipulacyjne
  Zabawy rozwijające myślenie
  Zabawy rozwijające sprawność percepcyjną i dotykową
  Zabawy zachęcające do współpracy (np. warcaby, karty, domino)
  Inne rodzaje zabaw
 • W jaki sposób motywuje Pan/Pani dzieci do udziału w zabawach?
  *
  • Atrakcyjnym doborem zabawy
  • Dokładnym objaśnieniem zasad zabawy
  • Okazją do „zdrowej” rywalizacji
  • Osobistym udziałem w zabawach
  • Tworzeniem radosnej atmosfery
  • Zaspokajaniem potrzeby ruchu dzieci
  • Lubią się bawić, wiec nie potrzebują żadnej motywacji
 • Jakie rodzaje zabawek wykorzystuje Pani w pracy edukacyjno-wychowawczej z dziećmi?
  *
  Często Rzadko Wcale
  Zabawy konstrukcyjne
  Zabawy mobilne
  Zabawy naturalne (np. groch, kasza)
  Zabawy manipulacyjne
  Zabawy rozwijające myślenie
  Zabawy rozwijające sprawność percepcyjną i dotykową
  Zabawy zachęcające do współpracy (np. warcaby, karty, domino)
  Inne rodzaje zabaw
 • Jakie Pana/Pani zdaniem są skutki braku zabawy? (wybierz 3 skutki)
  *
  • Brak integracji z grupą
  • Brak uczucia radości
  • Brak rozwoju wyobraźni i kreatywności
  • Brak spontaniczności
  • Mniejsza odporność na stres
  • Niskie poczucie własnej wartości
  • Trudności w nawiązywaniu kontaktów
  • Uczucie nudy
  • Zaburzony rozwój motoryczny, poznawczy i emocjonalny
  • Zniechęcenie do podejmowania wysiłku umysłowego
 • Jakie Pan/Pani posiada kompetencje z zakresu zabawy?
  *
  • Bardzo szerokie
  • Szerokie
  • Przeciętne
  • Wąskie
  • Bardzo wąskie
 • Czy uwzględnia Pani w swojej pracy wnioski wynikające z różnych działań oceniających
  *
  Tak Nie
  Nadzór pedagogiczny
  Monitorowanie działań opiekuńczych
  Monitorowanie działań wychowawczo-dydaktycznych
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl