ankiety

Preferencje współczesnych kobiet

Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika społeczna. Piszę pracę magisterską na temat „Preferencje kobiet-macierzyństwo ,czy kariera zawodowa?”. Chciałabym prosić Panią o odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest całkowicie anonimowa ,a wyniki jej zostaną wykorzystane wyłącznie w pracy naukowej w formie zbiorczych zestawień. Dziękuję za poświęcony czas.
 • Wiek
  *
 • Wykształcenie
  *
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  podstawowe
  zawodowe
  średnie
  wyższe
 • Zawód
  *
 • Miejsce zamieszkania
  *
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  Duże miasto powyżej 100tys.
  Średnie miasto od 20-100tys.
  Miasteczko do 20 tys.
  Wieś
 • Jaki jest Pani stan cywilny?
  *
  • panna
  • mężatka
  • żyję w „wolnym „ związku
 • Czym dla Pani jest macierzyństwo?
  *
 • Jak opisała by Pani współczesną kobietę w kilku zdaniach?
 • .Jakie według Pani ma znaczenie rodzina w naszym społeczeństwie?
  *
  • Jest najważniejsza
  • straciła na wartości i znaczeniu
 • Proszę opisać znaczenie roli kobiety we współczesnym świecie:
 • Czy uważa Pani ,że nadal panuje stereotypowy pogląd na temat roli kobiety?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy po skończeniu nauki planuje Pani założyć rodzinę?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • W jakim wieku chciałaby Pani urodzić pierwsze dziecko?
  *
 • .Co według Pani wpływa na decyzję o świadomej chęci posiadania dziecka?
  *
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  partner
  rodzina
  społeczeństwo
  chęć spełnienia się w roli matki
 • Co Pani zdaniem jest najważniejsze w życiu kobiety?
  *
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  miłość, rodzina
  wygodne , dostatnie życie
  kariera zawodowa
  szczęście najbliższych
 • Czy Pani zdaniem to ,że kobieta pracuje zawodowo przynosi jej rodzinie :
  *
  • więcej korzyści niż strat
  • tyle samo korzyści ,co strat
  • w ogóle nie ma wpływu na życie rodzinne
  • więcej strat niż korzyści
 • Z jakich przyczyn Pani pracuje lub chciałaby pracować zawodowo?
  *
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  niezależność finansowa
  zapewnienie rodzinie środków do życia
  zainteresowanie wykonywaną pracą
  chęć podniesienia poziomu życia rodziny
 • Czy zna Pani jakieś możliwości prawne lub poza prawne łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem?
  *
 • Czy zmiany w kodeksie pracy odnośnie wydłużenia urlopu macierzyńskiego do roku są wg Pani zachęcającym rozwiązaniem ,co do posiadania potomka?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy miała by Pani obawy ,lęk przed powiedzeniem pracodawcy o ciąży już na jej początku?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy Pani zdaniem kobiety mają w porównaniu z mężczyznami :
  *
  • mniejsze szanse na rynku pracy
  • takie same szanse
  • równe szanse
  • trudno powiedzieć
 • Czy uważa Pani ,że da się pogodzić rolę matki z karierą zawodową?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy uważa Pani ,że państwo zapewnia wystarczającą pomoc ,udogodnienia dla pracujących matek?
 • Czy sądzi Pani ,że dziecko może być zagrożeniem dla pracy zawodowej?
  *
  • tak
  • nie
 • .Dlaczego Pani zdaniem kobiety rezygnują z posiadania potomka?
  *
  odp 1 odp 2 odp 3 odp 4
  chcą się rozwijać zawodowo
  nie posiadają odpowiednich warunków
  boją się odpowiedzialności za drugą osobę
  brak możliwości finansowych
 • Jak Pani uważa dlaczego kobiety coraz częściej wracają do pracy przed końcem urlopu macierzyńskiego?
  *
  • obawa przed utratą pracy
  • przyczyny finansowe
  • chęć łączenia roli matki z pracą zawodową
 • Czy zdecydowałaby się Pani zajść w ciążę w pierwszym rok pracy ?
  *
  • tak
  • nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl