ankiety online

WPŁYW ŚRODKÓW UNIJNYCH NA ROZWÓJ GMINY LUBOMIERZ

Zwracam się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa i skierowana do mieszkańców gminy Lubomierz. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych i posłużą do napisania pracy magisterskiej pt. "Wpływ środków unijnych na rozwój gminy Lubomierz". Serdecznie dziękuję za udział w badaniu.

Ankieta została zakończona.

 • Od jak dawna jest Pani/Pan mieszkańcem gminy Lubomierz?
  *
  • Mniej niż 1 rok
  • Od 1-5 lat
  • Od 5-10 lat
  • 10 lat i dłużej
 • Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat funduszy strukturalnych UE?
  *
  • Bardzo dobra
  • Wystarczająca
  • Słaba
  • Bardzo słaba
 • Czy według Pani/Pana Gmina Lubomierz korzysta ze środków pochodzących z funduszy europejskich?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy wie Pani/Pan z jakich funduszy korzysta Gmina Lubomierz?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy Pani/Pana zdaniem Gmina Lubomierz dobrze wykorzystuje środki unijne?
  *
  • Bardzo dobrze, w pełni sięga po dostępne środki
  • Dobrze, jednak może być lepiej
  • Gmina nieumiejętnie sięga po środki unijne
  • Źle, w niektórych obszarach, mimo iż mogą one uzyskać wsparcie ze środków unijnych projekty nie są realizowane
  • Nie mam zdania
 • Czy posiada Pani/Pan wiedzę na temat inwestycji, projektów, które zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Który projekt sfinansowany ze środków UE Pani/Pana zdaniem był najbardziej wartościowy dla mieszkańców gminy?
  • Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan
  • Rozkręć swój umysł –rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz
  • Razem dla Gminy Lubomierz
  • Czym bogata Samych Swoich chata
  • Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz
  • Informatyzacja Urzędów Gmin Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka w celu wdrożenia e-usług publicznych
  • Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych-II etap
  • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu
  • Filmowo-fotograficzne działania miast partnerskich podczas XIV OFFK w Lubomierzu
  • Dziennikarskie działania miast partnerskich podczas Jubileuszu 150-lecia Szkoły w Lubomierzu
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Sportowej w Lubomierzu
  • Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulicy Kwiatowej, Kombatantów i Ptasiej w Lubomierzu
  • Renowacja zabytków architektury Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr- remont wieży i dachu ratusza oraz figur kamiennych św. Jana Nepomucena i św. Maternusa w L
  • Odnowa budynków mieszklanych w ramach rewitalizacji miasta Lubomierz
  • Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Palcu Wolności
  • Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej z ekspozycją muzealną w Lubomierzu
  • Przebudowa świetlic wiejskich w Chmieleniu i w Olesznej Podgórskiej
  • Budowa świetlicy wiejskiej, przebudowa i rozbudowa, Radoniów działka nr 68
  • Fitness plac i zakup urządzeń na miejski plac zabaw w Lubomierzu
  • Poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację Punktu Lekarskiego w Pławnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu i zakup nowego sprzętu medycz
  • inny
 • Czy uważa Pani/Pan, że rozwój gminy Lubomierz idzie w dobrym kierunku?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem powinny być przeprowadzone w gminie by poprawić jej rozwój? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
  • Poprawa infrastruktury komunikacyjnej (drogi, ścieżki pieszo-rowerowe)
  • Powstanie instytucji kulturalnych
  • Powstanie nowych obiektów rekreacyjnych
  • Usprawnienie komunikacji publicznej
  • Poprawa estetyki gminy
  • Promocja gminy i jej turystycznych walorów
  • Usprawnienie sieci wodociągowej i kanalizacji
  • nie wiem
 • Jakiej inwestycji najbardziej potrzebuje gmina Lubomierz?(Co chciałaby/chciałby Pan/Pani aby powstało?) Proszę krótko odpowiedzieć.
  *
 • Proszę podać swoją płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Proszę podać wiek
  *
  • Poniżej 25
  • 25-35
  • 36-45
  • 46-59
  • powyżej 60
 • Proszę podać wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • średnie
  • wyższe niepełne
  • wyższe
 • Proszę podać swój status zawodowy
  *
  • Uczę się
  • Studiuję
  • Pracuję
  • Jestem bezrobotny/a
  • Jestem na emeryturze/rencie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl