ankiety

Żołnierze a Afganistanie

Szanowny Respondencie ! Jestem studentką treciego roku socjologii na UKW. Piszę pracę licencjacką na temat pełnienia służby żołnierza w Afganistanie.Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów anonimowych.

Ankieta została zakończona.

 • Ile razy byłeś uczestnikiem misji stabilizacyjnej?
  *
 • Jaki był cel wyjazdu?
  *
  • w celu rozwoju kariery i zdobycie doświadczenia
  • w celu zarobkowym
  • chciałem odpocząć od rodziny
  • otrzymałem rozkaz
 • Czy byłeś w krajach tropikalnych przed wyjazdem na misję?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy czułeś się w pełni sprawny zdrowotnie do wypełniania obowiązków w trudnych warunkach klimatycznych?
  *
  • tak
  • nie
 • Jakie badania obejmowały kwalifikacje zdrowotności kandydata do służby poza granicami państwa?
  *
  • stan fizyczny
  • stan psychiczny
  • zdolności adaptacyjne
  • warunki pracy i bytowanie w nowm miejscu
  • żadne z wyżej wymienionych
 • Czy po zakwalifikowaniu na misję stabilizacyjną zostałeś zaznajomiony z :
  *
  • warunkami życia, pracy i niebezpieczeństwem
  • czynnikami historycznymi Afganistanu
  • czynnikami kulturowymi Afganistanu
  • czynnikami politycznymi Afganistanu
  • żadnymi z nich
 • 7. Czy po zakwalifikowaniu zostały przeprowadzone wymagane szczepienia ochronne?
  *
  • tak
  • nie
 • Jak spędzałeś wolny czas ?
  *
 • 8. Czy pojawiły się jakieś przeciwwskazania do pełnienia służby poza granicami państwa?
  *
  • tak
  • nie
 • 9. Czy odbyłeś praktyczne szkolenia przed wyjazdem ?
  • tak
  • nie
 • 10. Czy uważasz, że szkolenia przygotowały Cię do pełnienia służby poza granicami państwa?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy będąc już w Afganistanie, podczas pełnienia służby miałeś ze sobą :
  *
  • tabliczkę identyfikującą grupy krwi
  • nieśmiertelnik
  • Międzynarodowe Świadectwo Szczepień
  • książeczkę zdrowia (z grupą krwi i zaświadczeniem lekarskim)
  • wszytskie
  • żadne
 • 12. Czy miejsce do spania było osłonięte moskitierą zabezpieczającą przed owadami?
  *
  • tak
  • nie
 • 13. Czy pomieszczenia mieszkalne były zaopatrzone w wentylatory lub urządzenia klimatyzujące?
  *
  • tak
  • nie
 • 14. Czy produkty spożywcze były prawidłowo przechowywane i podawane?
  *
  • tak
  • nie
 • Przyjmuje się, że w klimacie gorącym w okresie zimy czas pracy nie powinien przekraczać 6 godzin. Czy było tak w Twoim przypadku ?
  *
  • tak
  • nie
 • W okresie letnim w klimacie gorącym pracę najlepiej zaczynać wcześnie rano, następnie przerwać około południa i kontynuować po 2 godzinnej przerwie. Czy tak było w twoim przypadku ?
  *
  • tak
  • nie
 • Wg higieny wypoczynku pracy, regularny sen powinien trwać co najmniej 7 godzin na dobę. Czy było tak w Twoim przypadku ?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy nawiązywałeś kontakty z tubylcami?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli nawiązywałeś kontakty z tubylcami to w jaki sposób?
 • Czy miałeś zaufanie do kolegów ?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy miałeś zaufanie do przełożonych?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy przerażała Cię możliwość występowania ataków terrorystycznych ?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy przerażały Cię stałe niebezpieczeństwa ostrzelania przez nieznanych sprawców?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy przebywanie w zamkniętym środowisku, na niewielkiej przestrzeni, z tymi samymi osobami miało jakiś wpływ na Ciebie ?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy doskwierała Ci rozłąka z rodziną ?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy miałeś trudności w utrzymywaniu łączności telefonicznej z bliskimi osobami?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy podczas twojego pobytu poza granicami państwa, twoja rodzina mogła liczyć na pomoc psychologiczną ?
  *
  • tak
  • nie
 • 28. Czy Ty mogłeś liczyć na pomoc psychologiczną podczas pełnienia obowiązków służby?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy po powrocie do kraju w ciągu 7 dni zostałeś poddany wywiadowi epidemiologicznemu, komisyjnym badaniom takim samym jak przed wyjazdem ?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy po powrocie do kraju zostałeś wysłany na turnus leczniczo profilaktyczny ?
  *
  • tak
  • nie
  • mogłem, ale nie chciałem jechać
 • Czy powtórna aklimatyzacja w Polsce była dla Ciebie trudna ?
  *
  • tak
  • nie
 • Metryczka, proszę napisać : wiek, stopień wojskowy, miasto stacjonowanej jednostki
  *

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl