ankiety online

Prawa człowieka – ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży

Witam, właśnie kończę pisać pracę magisterką na temat "Prawa człowieka – ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży". Na jej potrzeby przeprowadzam badania wśród kobiet. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Z góry dziękuję za pomoc:)

Ankieta została zakończona.

 • Wiek:
  *
  • poniżej 20 lat
  • 21-25 lat
  • więcej niż 25 lat
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • wieś
  • miasto do 20 tysięcy ludności
  • miasto od 20 tysięcy do 500 tysięcy ludności
  • miasto powyżej 500 tysięcy ludności
 • Wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • gimnazjalne
  • zasadnicze
  • średnie
  • wyższe
 • Czy pracuje Pani zawodowo?:
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy obecnie przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży lub kiedykolwiek była Pani na takim zwolnieniu?:
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy informowała Pani lub zamierza poinformować pracodawcę o planowanym momencie przejścia na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży?:
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy pracodawca wymuszał na Pani przejście na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży?:
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży miała Pani z tego powodu problemy?:
  *
  • NIE MAM/NIE MIAŁAM
  • MAM/MIAŁAM
 • Jeżeli w pyt. 7 zaznaczyła Pani odpowiedź twierdzącą, proszę o scharakteryzowanie pojawiających się problemów:
  • kontrola z ZUS
  • wypowiedzenie umowy o pracę
  • niewypłacanie wynagrodzenia
  • żadne z powyższych
 • Według Pani, która forma zatrudnienia daje kobiecie największe prawa w związku z macierzyństwem?:
  *
  • umowa na czas określony
  • umowa na czas nieokreślony
  • umowa na zastępstwo
 • Czy ciężarna pracownica może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego przed porodem?:
  *
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Według Pani wiedzy, ile obecnie trwa urlop macierzyński?:
  *
  • 52 tyg.
  • 32 tyg.
  • 20 tyg.
  • 16 tyg.
 • Według Pani wiedzy, ile obecnie trwa urlop rodzicielski?:
  *
  • 52 tyg.
  • 32 tyg.
  • 20 tyg.
  • 16 tyg.
 • Czy ojciec dziecka może przejąć część urlopu macierzyńskiego?:
  *
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Z jakiego urlopu Pani korzystała lub zamierza korzystać po urodzeniu dziecka?:
  *
  • urlop macierzyński
  • urlop macierzyński i urlop rodzicielski
 • Czy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego, zamierza Pani skorzystać z urlopu wychowawczego lub korzystała Pani z tego urlopu?
  *
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Czy brała Pani pod uwagę, by po wykorzystaniu obowiązkowego 14 tyg. urlopu macierzyńskiego, przerwać urlop i wrócić do pracy?:
  *
  • TAK
  • NIE
  • NIE ZASTANAWIAŁAM SIĘ NAD TYM
 • Według Pani wiedzy, czy pracownica może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił jej tego urlopu?:
  *
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Proszę zaznaczyć w jakim przypadku pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą ciężarną, zatrudnioną na czas nieokreślony (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
  *
  • w żadnym
  • od razu po porodzie
  • jeśli ogłosi likwidację lub upadłość i rozwiązanie umowy zostanie uzgodnione z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową
  • zaraz gdy tylko czas urlopu macierzyńskiego minie
  • jeśli rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić z winy pracownicy
 • Czy pracodawca może zatrudnić kobietę w ciąży w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, gdy ona na to nalega?
  *
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Czy kobieta w ciąży może w godzinach pracy udać się na badania lekarskie?
  *
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • Gdy pracodawca zatrudnia kobietę przy pracy wzbronionej, a ta okaże mu zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciąże, obowiązany jest:
  *
  • skrócić jej czas pracy na danym stanowisku
  • przenieść ją do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy
  • nic nie musi robić
 • Skąd dowiedziała się Pani o prawach, jakie przysługują ciężarnej pracownicy?(można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
  *
  • nie próbowałam wcześniej powiększać wiedzy w tym temacie
  • nie mam wiedzy na ten temat
  • inne
  • od pracodawcy
  • od znajomych
  • z mediów
  • z prasy
  • ze stron internetowych/forum internetowego
  • z Kodeksu Pracy
 • Pani zdaniem prawa pracownicze kobiet w ciąży są chronione?
  *
  • uważam, że prawo w pełni chroni kobiety w ciąży
  • uważam, że kobiety nie są wystarczająco chronione przez prawo
  • nie mam zdania
 • Jeżeli w poprzednim pytaniu odpowiedziała Pani przecząco, proszę o krótkie wyrażenie swojej opinii:

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl