ankiety

Przedszkole Przedszkole Przedszkole

Celem ankiety jest to i tamto...
 • 1. Czy Pana(i) dziecko chętnie przychodzi do przedszkola” Do Re Mi”? (Proszę wstawić znak X przy wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • BARDZO CHĘTNIE
  • CHĘTNIE
  • CZASAMI JEST NIEZDECYDOWANE
  • NIECHĘTNIE
  • BARDZO NIECHĘTNIE
 • 2. Czy informacja dotycząca filozofii placówki i jej funkcjonowania przekazywana przez dyrekcję na początkowych spotkaniach z rodzicami powinna być rozszerzona? (Proszę wstawić znak X przy jednej wybranej przez siebie odpowiedzi)
  *
  • Rodzice otrzymują zbyt dużo informacji, wskazane ich zmniejszenie
  • Ilość informacji na odpowiednim poziomie
  • Rozszerzenie informacji tylko dla chętnych rodziców
  • Warto uzupełnić przekazywane wiadomości o długoterminowe plany
 • 3. Na ile przyrost wiedzy Pana(i) dziecka w trakcie dotychczasowego pobytu w placówce jest dla Pana(i) satysfakcjonujący? (Proszę o skreślenie jednej wybranej przez siebie wartości, przy czym: 1 oznacza niski stopień ważności, 10 oznacza wysoki stopień wa
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 • 4. Na ile przyrost wiedzy Pana(i) dziecka w trakcie dotychczasowego pobytu w placówce jest dla Pana(i) satysfakcjonujący? (Proszę o skreślenie jednej wybranej przez siebie wartości, przy czym: 1 oznacza niski stopień ważności, 10 oznacza wysoki stopień wa
  *
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl