ankieta online

Efektywność pracy kuratora sądowego dla nieletnich

W związku z badaniami prowadzonymi do mojej pracy licencjackiej, uprzejmie proszę Pana/ Panią o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Badanie ma na celu zapoznanie się z opinią i poglądami kuratorów sądowych dla nieletnich na temat ich roli, powierzanych im zadań, efektywności ich pracy oraz czynników ją warunkujących. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane w ten sposób dane służyć będą tylko do celów badawczych.
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
 • Wykształcenie (profil studiów)
  *
 • Staż pracy w zawodzie kuratora
  *
  • poniżej 1 roku
  • od 1 do 5 lat
  • od 5 do 10 lat
  • powyżej 10 lat
 • Jest Pan/ Pani kuratorem
  *
  • zawodowym
  • społecznym
 • W odniesieniu do minionego roku, proszę podać liczbę podopiecznych, przydzielonych Panu/ Pani z podanych poniżej powodów. a) Zastosowanie środka wychowawczego, określonego w art. 6 pkt 5 u.p.n b) Warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego c) Warunkowe
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl