ankiety

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Ankieta jest przeprowadzana anonimowo. Jej wyniki mają pomóc w napisaniu pracy magisterskiej pod tytułem: „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”. Z góry dziękuję za pomoc i wypełnienie ankiety. Objaśnienie dotyczące pytania 13,15,16 Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Łączny wymiar dodatkowego urlopu dla osoby niepełnosprawnej i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Ankieta została zakończona.

 • Jaki jest Pana/Pani stopień niepełnosprawności?
  *
  • Lekki
  • Umiarkowany
  • Znaczny
 • Od kiedy posiada Pan/Pani aktualny stopień niepełnosprawności?
  *
  • Mniej niż rok
  • 1-7lat
  • 8-15 lat
  • Od urodzenie
 • Na jaką umowę jest Pan/Pani aktualnie zatrudniony/a?
  *
  • Umowa o pracę
  • Umowa zleceni
  • Umowa o dzieło
 • Jak długo pracuje Pan/Pani w aktualnej firmie?
  *
  • mniej niż rok
  • 1-4 lat
  • 5-9 lat
  • 10 lat i więcej
 • Na jakim stanowisku jest Pan/ Panie aktualnie zatrudniony?
  *
  • Pracownik fizyczny
  • Pracownik biurowy
  • Urzędnik państwowy
  • Kierownik/menager
 • Płeć:
  *
  • Mężczyzna
  • Kobieta
 • Wiek:
  *
  • 18-25
  • 26-40
  • 41-55
  • 56 i powyżej
 • Wykształcenie:
  *
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Policealne
  • Wyższe
 • Jakie jest Pana/Pani główne źródło dochodu?
  *
  • renta
  • emerytura
  • wynagrodzenie za pracę
 • Jakie jest, według Pana/Pani, podejście pracodawców do osób niepełnosprawnych?
  *
  • zatrudniają tylko po to, aby nie płacić składki do PFRON
  • są przyjaźnie nastawieni
  • boją się odpowiedzialności
  • uważają że pracują gorzej od osób zdrowych
  • nie zwracają uwagi na niepełnosprawności
 • Jak traktują Pana/Panią współpracownicy z tytułu Pana/Pani niepełnosprawności?
  *
  • Nie zwracają uwagi na moją niepełnosprawność
  • Nie wiedzą, że posiadam stopień niepełnosprawności
  • Dobrze, są bardzo pomocni
  • Są wobec mnie negatywnie nastawieni
 • Jak traktuje Pana/Panią kierownictwo z tytułu Pana/Pani niepełnosprawności?
  *
  • Nie zwracają uwagi na moją niepełnosprawność
  • Są źli, że nie mogę pracować powyżej 8h na dobę
  • Dobrze, są bardzo pomocni
  • Traktują mnie lepiej niż pracowników nie posiadających niepełnosprawności
 • Czy pracodawca udziela Panu/Pani przysługującego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających stopień umiarkowany lub znaczny).
  *
  • Nie dotyczy
  • Tak
  • Nie
  • Nie, wypłaca mi ekwiwalent pieniężny
  • Nie, nie wiedziałem że mi przysługuje.
 • Czy pracodawca udziela Panu/Pani przysługującej dodatkowej przerwy na gimnastykę?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie, wypłaca mi za nią pieniądze,
  • Nie, nie wiedziałem że mi przysługuje
 • Czy pracodawca udziela Panu/Pani wolnego na turnusy rehabilitacyjne (dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających stopień umiarkowany lub znaczny).
  *
  • Nie dotyczy
  • Tak
  • Nie
  • Nie, nie wiedziałem że mi przysługuje.
 • Czy pracodawca udziela Panu/Pani wolnego na badania, które nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. (dotyczy tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających stopień umiarkowany lub znaczny).
  *
  • Nie dotyczy
  • Tak
  • Nie
  • Nie, nie wiedziałem że mi przysługuje
 • Czy pracodawca stosuję się do normowanego czasu pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Ile osób zatrudnionych jest w Pana/Pani aktualnym miejscu pracy?
  *
  • mniej niż 25
  • więcej niż 25
 • Ile osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych w Pana/Pani aktualnym miejscu pracy? (proszę wpisać liczbę lub procent)
 • Czy pracował/-a Pan/Pani w zakładach pracy chronionej?
  *
  • Tak
  • Nie (wybierając tą odpowiedź, nie odpowiada Pan/Pani na pytanie 21 i 22)
 • Jak długo pracował/-a Pan/Pani w zakładzie pracy chronionej
  • mniej niż rok
  • 1-4 lat
  • 5-9 lat
  • 10 lat i więcej
 • Dlaczego zrezygnował/-a Pan/Pani z zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej?
  • Znalazłem lepiej płatną pracę
  • Mój stan zdrowia się poprawił i orzeczono mi stopień lekki
  • Zakład został zlikwidowany

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl