ankiety

Świat islamu w opinii gdańszczan

Witam serdecznie, Jestem studentką Politechniki Gdańskiej. Przeprowadzam ankietę dotyczącą opinii mieszkańców Gdańska na temat świata islamu. Będzie ona źródłem informacji niezbędnych do realizacji pracy licencjackiej. Uprzejmie proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa i będzie wykorzystana wyłącznie w celach naukowych.
 • Wiek respondenta:
  • 18-25 lat
  • 26-35 lat
  • 35-46 lat
  • 46+ lat
 • Płeć respondenta:
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wykształcenie respondenta:
  • podstawowe
  • średnie
  • wyższe
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat kultury islamu?
  *
  • dobrze
  • raczej dobrze
  • przeciętnie
  • raczej źle
  • źle
 • Z jakiego źródła czerpie Pan/Pani podstawowe informacje dotyczące islamu?
  • książki
  • prasa
  • Internet
  • telewizja
  • opinia i wiedza osób trzecich
 • Jakie ma Pan/Pani skojarzenia dotyczące islamu?
  *
  • kobiety w zasłonach
  • religia
  • terroryzm
  • Arabowie
  • bogactwo kulturowe
  • łamanie praw człowieka
  • poligamia
 • Jaka jest Pana/Pani postawa wobec muzułmańskich imigrantów?
  *
  • pozytywna
  • raczej pozytywna
  • obojętna
  • raczej negatywna
  • negatywna
 • Wartości wyznawane przez muzułmanów ocenia Pan/Pani jako:
  • szlachetne
  • oryginalne
  • surowe
  • niemoralne
 • W jakim stopniu jest Pan/Pani tolerancyjny wobec ludzi wyznających islam?
  *
  • tolerancyjny
  • raczej tolerancyjny
  • trudno powiedzieć
  • raczej nietolerancyjny
  • nietolerancyjny
 • Czy przeszkadza Panu/Pani, że w Europie niektóre muzułmanki noszą hidżab (chusta zakrywająca głowę, oraz szyję)?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • jest mi to obojętne
 • Czy zaobserwował Pan/Pani wzrost liczby imigrantów ze świata islamu w Europie?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • W jakich krajach europejskich dostrzega Pan/Pani największy stopień imigracji muzułmanów?
 • Czy uważa Pan/Pani, że prawa kobiet w świecie islamu są przestrzegane?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Według Pana/Pani powiązanie prawa z religią w krajach arabskich:
  *
  • nie istnieje
  • trudno powiedzieć jakie jest
  • jest niewielkie
  • jest dość duże
  • jest bardzo duże
 • Jak ocenia Pan/Pani wartości wyznawane przez praktykujących dżihad (świętą wojnę)?
  *
  • słuszne
  • szlachetne
  • poprawne moralnie
  • pokojowe
  • niemoralne
  • okrutne
  • barbarzyńskie
 • Czy Pana/Pani postawa wobec muzułmanów zmieniła się po zamachu z 11 września 2001 roku na World Trade Center?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Na jaką skalę ocenia Pan/Pani występowanie zjawiska islamofobii w Polsce?
  *
  • bardzo dużą
  • dużą
  • trudno powiedzieć
  • małą
  • bardzo małą
 • Czy jest Pan/Pani otwarty na multikulturalizm?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Czy akceptuje Pan/Pani poligamię?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Czy zgadza się Pan/Pani aby w Polsce budowane były meczety?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • jest mi to obojętne
 • W jakiej kwestii dostrzega Pan/Pani to zagrożenie?
  *
  • kultura
  • bezpieczeństwo publiczne
  • rozpowszechnianie poligamii
  • małżeństwa zawierane przez muzułmanów z Europejkami
  • terroryzm
 • Czy uważa Pan/Pani, że muzułmanie w Europie stanowią realne zagrożenie?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie– przejdź do pyt. nr 23
  • zdecydowanie nie– przejdź do pyt. nr 23
  • nie wiem– przejdź do pyt. nr 23
 • Czy według Pana/Pani występuje w Polsce problem dyskryminacji muzułmanów?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Jak często spotyka się Pan/Pani z aktami dyskryminacji wobec muzułmanów na stronach internetowych, oraz portalach społecznościowych?
  *
  • nigdy (przejdź do pyt. nr 26)
  • rzadko
  • czasami
  • często
  • bardzo często
 • Czy kreowanie postawy „antymuzułmańskiej” w Internecie wpłynęło na Pana/Pani opinię na temat ludzi wyznających islam?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Czy jest Pan/Pani za przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej?
  *
  • zdecydowanie tak- przejdź do pyt. nr 28
  • raczej tak- przejdź do pyt. nr 28
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • jest mi to obojętne- przejdź do pyt. nr 28
 • Jeżeli nie jest Pan/Pani za przyjęciem Turcji do Unii Europejskiej, to czym jest to spowodowane?
  • strachem przed masowym napływem imigrantów
  • strachem przed masowym napływem imigrantów muzułmańskich
  • strachem przed napływem taniej siły roboczej i odbieraniu Europejczykom potencjalnych miejsc pracy
  • brakiem tolerancji wobec muzułmanów
  • negatywnym nastawieniem wobec mieszania się kultur
 • Czy uważa Pan/Pani, że wzrost liczby muzułmanów w Europie przyczyni się do upadku tożsamości europejskiej?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie mam zdania
 • Czy uważa Pan/Pani, że wzrost liczby muzułmanów w Europie może być w przyszłości powodem zanikania języków narodowych?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Czy uważa Pan/Pani, że kraje europejskie powinny zezwolić na wprowadzanie prawa szariatu (prawo wyznawców islamu) do swojego ustawodastwa?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie mam zdania
 • Czy uważa Pan/Pani, że udział Unii Europejskiej w polityce zewnętrznej związanej z demokratyzacją krajów arabskich jest słuszny?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Według Pana/Pani tolerancyjność muzułmanów wobec wyznawców innych religii jest:
  *
  • bardzo wysoka
  • wysoka
  • przeciętna
  • niska
  • bardzo niska
 • Zajmowanie przez imigrantów arabskich wysokich stanowisk pracy w Europie jest:
  *
  • dobre
  • złe
  • jest mi to obojętne
 • Czy uważa Pan/Pani, że jest możliwe bezkonfliktowe życie między muzułmanami a chrześcijanami?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • tylko częściowo
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Czy mogłaby Pan/Pani mieszkać w sąsiedztwie z muzułmanami radykalnie przestrzegającymi prawo islamu?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Czy chciałby Pan/Pani mieszkać w kraju o wysokiej populacji muzułmanów?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Czy zdaje sobie Pan/Pani sprawę z tego, że na ziemiach polskich, także w Gdańsku zamieszkuje społeczność tatarska (wyznająca islam)?
  • tak (przejdź do pyt. nr 38)
  • nie
 • Czy jest Pan/Pani tolerancyjny/a wobec Tatarów polskich?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl