ankiety

Ankieta dotycząca zajęć z języka hiszpańskiego

 • Rok temu, wypełniając ankietęodnośnie języka obcego, wybrałeś, że wolałbyś się uczyć:
  *
  • niemieckiego
  • hiszpańskiego
 • Czy gdybyś miał wybrać dziś ponownie, wybrałbyś:
  *
  • niemiecki
  • hiszpański
 • Moje postępy w nauce języka hiszpańskiego zostały ocenione na ocenę:
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Jak sam oceniłbyś swoje umiejętności?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Ile czasu poświęcasz średnio na naukę hiszpańskiego w domu
  *
  • Nie uczę się w domu hiszpańskiego
  • 1h/dzień
  • 1h/tydzień
  • 1h/miesiąc
 • Czy chętnie uczysz się hiszpańskiego
  *
  • Tak
  • Czasem chętnie
  • Raczej nie
  • Nie
 • Moim zdaniem sukces w uczeniu się języka jest zależny przede wszystkim od
  *
  • nauczyciela
  • systematyczności w nauce
  • chęci i motywacji ucznia
  • podręczników i materiałów dydaktycznych
  • wieku ucznia
 • Czy nauczyciel jest zawsze przygotowany do zajęć?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciel wykorzystuje odpowiednio czas na lekcji?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Tempo pracy na lekcji jest dla Ciebie
  *
  • Za szybkie
  • OK
  • Za wolne
 • Czy sposób wyjaśniania i tłumaczenie zagadnień przez nauczyciela jest dla Ciebie zrozumiały?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciel motywuje do czynnego udziału w zajęciach wszystkich uczniów?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciel jest w swych ocenach sprawiedliwy?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciel informuje Cię o wystawianych ocenach?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciel cieszy się szacunkiem i autorytetem wśród uczniów?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy nauczyciel stwarza życzliwą atmosferę na zajęciach?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Co sprawia, że lekcje języka hiszpańskiego są ciekawe?
  *
  • temat lekcji
  • Twoje samopoczucie
  • sposób prowadzenia lekcji
  • osoba nauczyciela
  • Twoje zaangazowanie w lekcje
  • praca w parach / grupach
 • W jaki sposób zapamiętujesz najwięcej informacji na lekcji języka angielskiego?
  *
  • słuchając nauczyciela
  • robiąc zadania z podręcznika ćwiczeń
  • grając
  • pracując w parach/grupach
  • korzystając z quizlet.com
 • Jaką formę pracy lubisz najbardziej na lekcji?
  *
  • Praca samodzielna
  • Praca w parach
  • Praca w grupach
 • Czy po zajęciach odnosisz wrażenie, że dowiedziałeś się czegoś nowego?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy materiały wykorzystywane na lekcji uważasz za ciekawe?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Czy rodzaje zadań i ćwiczeń wykonywanych w czasie lekcji uważasz za ciekawe?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Jak często korzystałeś z quizlet.com?
  *
  • na bieżąco
  • 1h/tydzień
  • 1h/miesiąc
  • Nie korzystałem
 • Gdybyś miał wystawić ocenę swojemu nauczycielowi, byłaby to:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Co chciałbyś zmienić w lekcjach hiszpańskiego? Czego chciałbyś by było więcej, a czego mniej? Czego chciałbyś się nauczyć? Masz jakieś wskazówki dla nauczyciela?
  *
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl