ankiety online

Komunikacja w instytucji

Ankieta jest przeprowadzana na potrzeby kursu pn. Organizacja Pracy Społecznej. Skierowana jest do wszystkich pracowników tut. Urzędu. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Z góry dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 0-20
  • 21-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 51-60
  • powyżej 60
 • Wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • średnie
  • zawodowe
  • wyższe licencjackie
  • wyższe magisterskie
 • Staż Pracy
  *
  • poniżej 2 lat
  • 2-5 lat
  • 6-10 lat
  • 16-25 lat
  • powyżej 25 lat
 • stanowisko w strukturze organizacyjnej
  • pracownik
  • stanowisko kierownicze niższego/średniego szczebla
  • stanowisko kierownicze wyższego szczebla
 • Komunikacja wewnętrzna w Pana/Pani miejscu pracy przede wszystkim:
  • Pełni funkcję przekazywania poleceń
  • Jest głównym źródłem informacji
  • Pomaga w zrozumieniu zleconych zadań
  • Jest formą budowania relacji ze współpracownikami
 • Czy zdaniem Pani/Pana komunikacja wewnątrz instytucji ma wpływ na jakość pracy ?
  • Tak, jest kluczowym czynnikiem mającym na to wpływ
  • Tak, ma duży wpływ
  • W niewielkim stopniu wpływa na jakość
  • Nie ma żadnego znaczenia
  • Nie mam zdania
 • Jak ocenia Pan/Pani poziom komunikacji w instytucji i przepływ informacji wewnątrz zespołu pracowników
  • bardzo dobrze
  • dobrze
  • źle
  • bardzo źle
  • nie mam zdania
 • Czy czuje się Pan/ Pani dobrze poinformowany/a o tym, co dzieje się w instytucji?
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Czy wie Pan/ Pani gdzie może znaleźć potrzebne informacje?
  • Tak
  • Nie
 • Jakie instrumenty komunikacji z pracownikami stosuję się w Pani/Pana instytucji (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
  • Intranet
  • informacje w EZD
  • Spotkania
  • Tablice ogłoszeń
  • e-maile
  • Broszury
  • Imprezy integracyjne i Eventy
  • Korespondencja papierowa
  • Zarządzenia
 • Jak ocenia Pani/Pan przepływ informacji w instytucji w skali od 1 do 5 pomiędzy (5-bardzo dobrze, 1-bardzo źle)
  Bardzo dobrze dobrze normalnie źle bardzo źle
  Przełożonym, a podwładnym
  Podwładnym, a przełożonym
  Pracownikami
  Działami
 • Jaką drogą w Pana/Pani instytucji dociera do pracowników więcej informacji?
  • Drogą formalną
  • Drogą nieformalną
 • Którą formę komunikacji w instytucji w której Pani/Pan pracuje stosuje się częściej?
  • Forma ustna
  • Forma pisemna
  • Równocześnie ustna i pisemna
 • Jak duże znaczenie w instytucji w której Pani/Pan pracuje ma komunikacja wewnętrzna:
  • Bardzo duże
  • Średnie
  • Niewielkie
 • Czy w instytucji w której Pani/Pan pracuje system komunikacji wymaga poprawy?
  • Tak
  • Raczej tak
  • Raczej Nie
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Czy według Pani/Pana dobra komunikacja w instytucji skutkuje zwiększeniem efektywności pracy?
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej Tak
  • Raczej Nie
  • Zdecydowanie Nie
  • Nie mam zdania
 • Jakie znaczenie ma dla Pani/Pana komunikacja wewnątrz instytucji w której Pan/Pani pracuje ?
  • Odgrywa dużą rolę
  • Odrywa rolę tylko w szczególnych przypadkach
  • Ma niewielkie znaczenie
  • Nie mam zdania
 • Jak ocenia Pani/Pan komunikowanie się w instytucji w której Pan/Pani pracuje ?
  • Przebiega ona bardzo sprawnie, nie wymaga poprawy
  • Jedynie niewielkie szczegóły wymagają poprawy
  • Wymaga Poprawy
  • Nie mam zdania
 • Jeżeli w pytaniu poprzednim uważa Pan/Pani, że komunikacja wymaga poprawy to proszę napisać co można usprawnić?

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl