ankieta online

Logistyka Żandarmerii wojskowej w aspekcie misji pokojowych

Jestem studentem, piszę pracę magisterską na temat „Logistyka Żandarmerii wojskowej w aspekcie misji pokojowych i stabilizacyjnych”. Chciałbym od Pana(i) uzyskać informacje, które zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Dziękuję za poświęcenie czasu na jej wypełnienie
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Miasto
  • Wieś
 • Wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Wiek
  *
  • Poniżej 20 lat
  • 20-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • 51-60 lat
  • Powyżej 60 lat
 • Jak Pan postrzega działalność Żandarmerii wojskowej w kraju?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Bardzo źle
  • Nie mam zdania
  • Dobrze
  • Źle
 • Czy Żandarmeria Wojskowa jest potrzebna?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy wie Pan/i o misjach pokojowych żandarmerii w innych krajach?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy potrafi Pan(i) wymienić jakieś misje pokojowe w których uczestniczyła Żandarmeria Wojskowa?
  *
 • Proszę wskazać państwa w których Żandarmeria Wojskowa uczestniczyła w misjach
  *
  • Kosowo
  • Afganistan
  • Bośnia i Hercegowina
  • Ukraina
  • Kuwejt
  • Łotwa
 • Czy Pana(i) zdaniem obecnie Żandarmeria Wojskowa powinna brać udział w misjach poza granicami Polski?
  *
  • Tak
  • Nie (jeśli nie to dlaczego?)
 • Jak Pan(i) ocenia działania podejmowane przez Żandarmerię Wojskową?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Które z działań Żandarmerii ocenia Pan(i) najniżej? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  *
  • Brak podejmowania działań prewencyjnych
  • Szybkość reakcji na zagrożenia
  • Niedostateczna informacja o zagrożeniu
  • Nieprofesjonalność w działaniu
  • Brak informacji o skutkach zagrożenia
  • Brak pomocy o zdarzeniu
 • Czy obawia się Pan(i) jakichś zagrożeń?
  *
  • Tak (jeśli tak to jakich?)
  • Nie
 • Jakie działania Pana(i) zdaniem powinny zostać podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa przed zagrożeniami?
  *
 • Jakie Pana(i) zdaniem działania wpływają na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  *
  • Działania prewencyjne
  • Szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
  • Wczesne informowanie ludności o możliwym zagrożeniu
  • Skoordynowana współpraca wojska, policji, żandarmerii, organów i straży w sytuacji wystąpienia zagrożenia
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl