ankieta

Rola ABW w systemie bezpieczeństwa RP

Jestem studentem piszę pracę dyplomową na temat „ROLA ABW W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RP NA PODSTAWIE OPINII SPOŁECZEŃSTWA”. Proszę by Pan/i wypełnił/a poniższą ankietę, która jest całkowicie anonimowa, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych. Dziękuję za poświęcenie czasu na jej wypełnienie.
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Miasto
  • Wieś
 • Wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Wiek
  *
  • Poniżej 20 lat
  • 20-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • 51-60 lat
  • Powyżej 60 lat
 • Jak Pan/i postrzega działalność ABW?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Bardzo źle
  • Nie mam zdania
  • Dobrze
  • Źle
 • Czy ABW jest potrzebna?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy wie Pan/i o zadaniach specjalnych ABW?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy potrafi Pan(i) wymieć jakieś akcje w których uczestniczyła ABW?
  *
 • Proszę wskazać w jakich obszarach ABW może zapewnić bezpieczeństwo państwu
  *
  • Zwalczanie terroryzmu
  • Kontrwywiad
  • Zwalczanie korupcji
  • Zwalczanie przestępstw ekonomicznych
  • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
  • Ochrona informacji niejawnych
 • Czy Pana(i) zdaniem obecnie ABW powinna brać udział w obronie państwa działając na pograniczu wschodnim Polski?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli nie to dlaczego?
 • Jak Pan(i) ocenia działania podejmowane przez ABW?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Które z działań ABW ocenia Pan(i) najniżej?
  *
  • Brak podejmowania działań w obszarze szerzącej się korupcji
  • Szybkość reakcji na symptomy zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego
  • Niedostateczne informowanie społeczeństwa o zagrożeniach
  • Bieprofesjonalność w działaniu
  • Niski poziom wymiany informacji o skutkach istniejących zagrożeń
 • Czy obawia się Pan(i) jakiś zagrożeń?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli tak to jakich?
 • Jakie działania Pana(i) zdaniem powinny zostać podjęte w celu poprawy działalności ABW w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa?
  *
 • Jakie Pana(i) zdaniem działania ABW wpływają na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli?
  *
  • Działania prewencyjne
  • Szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
  • Wczesne informowanie ludności o możliwym zagrożeniu
  • Skoordynowana współpraca policji, ABW, wojska, żandarmerii, organów i straży w sytuacji wystąpienia zagrożenia
 • Jak obywatele przyczyniają się do skutecznego wypełniania zadań przez ABW?
  *
  • Zgłaszanie naruszeń prawa
  • Udzielanie informacji uzupełniających
  • Udostępnianie materiałów i dokumentów do analizy
  • Kontrola celu działań poprzez dostęp do informacji publicznej
  • Ogólnie pojęta prewencja i wczesne ostrzeganie o możliwych zagrożeniach
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl