ankieta

Łamanie Praw Człowieka na imprezach masowych

 • Jak często w ciągu roku bierze Pan/Pani udział w imprezach masowych? (koncerty, mecze, imprezy kulturalne etc.)
  *
  • Raz w roku lub rzadziej
  • Kilka razy w roku
  • Raz lub dwa razy w miesiącu
  • Częściej
 • Czy Pana/Pani zdaniem Prawa Człowieka i Obywatela są przestrzegane w Polsce?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy Pana/Pani zdaniem Prawa Człowieka i Obywatela są przestrzegane w czasie trwania imprez masowych?
  *
  • TAK
  • NIE
 • W czasie trwania jakich imprez najczęściej Pana/Pani zdaniem są one łamane?
  *
  • Wydarzenia sportowe - mecze
  • Marsze/ demonstracje
  • Koncerty
  • Imprezy Religijne
  • Festyny/Pikniki
 • Jakie Prawa Człowieka i Obywatela są Pana/Pani zdaniem najczęściej łamane podczas trwania imprez masowych? Proszę zaznaczyć właściwe:
  *
  • Wolność wyrażania poglądów i opinii
  • Prawo do nietykalności osobistej oraz bezpieczeństwa osobistego
  • Wolność zgromadzeń i zrzeszania się
  • Wolność ekspresji – wolność słowa, wyrażania poglądów i opinii, wyznania
  • Równość wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji
 • Czy kiedykolwiek zetknął/zetknęła się Pan/Pani z przejawem łamania któregokolwiek z powyższych przykładów Praw Człowieka i Obywatela podczas trwania imprez masowych? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o krótki opis sytuacji)
  *
 • Czy kiedykolwiek Prawa Człowieka i Obywatela zostały złamane względem Pana/Pani? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o informacje które prawo zostało złamane)
  *
 • Czy w czasie którejkolwiek z imprez, w której brał/a Pan/i udział zdarzyło się Panu/Pani zetknąć z przejawami przemocy słownej lub fizycznej stosowanymi względem jej uczestników? (W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o krótki opis sytuacji)
  *
 • Czy Pana/Pani zdaniem użycie przemocy było w opisanej powyżej sytuacji uzasadnione?
  • TAK
  • NIE
 • Czy w Pana/Pani opinii ograniczenie Praw i Wolności Obywatelskich może być w pewnych sytuacjach uzasadnione? (proszę o uzasadnienie odpowiedzi)
  *
 • Czy słyszał/a Pan/ Pani (osobiście bądź za pośrednictwem mediów) o konkretnych przypadkach łamania praw człowieka podczas imprez masowych? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie przykładu sytuacji)
  *
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl