ankiety online

Współdziałanie instytucji podczas imprez masowych w Polsce

Potrzebuję Pana/i opinii na ten temat. Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety, żadne dane, ani informacje nie będą nigdzie udostępniane, ani pobierane. Bardzo zależy mi na szczerych odpowiedziach. Proszę o udzielenie ich poprzez zaznaczenie najbardziej odpowiadające Pan/i opinii czy preferencji. Za wypełnienie kwestionariusza bardzo dziękuję
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Przedział wiekowy
  *
  • Do 30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • Powyżej 51 lat
 • Wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Gimnazjalne
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Wykonywany zawód
  *
  • Wyższy urzędnik, kierownik
  • Wolny zawód, specjalista
  • Prywatny przedsiębiorca, biznesmen
  • Rolnik
  • Pracownik fizyczny
  • Pracownik usług, administracja, technik
  • Gospodyni domowa
  • Student
  • Uczeń
  • Emeryt, rencista
  • Bezrobotny
 • Czy bywa/bywał Pan/Pani na imprezach masowych?
  *
  • Tak
  • Nie
 • W jakich rodzajach imprezach najczęściej Pan/Pani uczestniczy/ł? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • W imprezach sportowych
  • W imprezach artystyczno-rozrywkowych (np. koncert)
  • W imprezach interdyscyplinarnych (np. Noc Muzeów, lokalny festyn)
  • W imprezach turystycznych
  • Wydarzeniach religijnych
  • Uroczystościach patriotyczno-obywatelskich
 • Jak często bierze Pan/Pani udział w tego typu imprezach?
  *
  • Raz na 2-3 lata
  • Raz na rok
  • Kilka razy w roku
  • Raz w miesiącu
  • Kilka razy w miesiącu
  • Trudno powiedzieć
 • Czy ogólnie czuje się Pan/Pani bezpiecznie podczas imprez masowych?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na wskazanych poniżej imprezach masowych?
  *
  Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie mam zdania
  Na imprezach sportowych
  Na imprezach artystyczno-rozrywkowych (np. koncert)
  Na imprezach interdyscyplinarnych (np. Noc Muzeów, lokalny festyn)
  Na imprezach turystycznych
  Wydarzeniach religijnych
  Uroczystościach patriotyczno-obywatelskich
  Na innych imprezach
 • Co Pana/Pani zdaniem stanowi dzisiaj największe zagrożenie bezpieczeństwa imprez masowych i wydarzeń o charakterze imprezy masowej? (proszę wskazać maksymalnie 4 odpowiedzi)
  *
  • Terroryzm (bioterroryzm)
  • Bójki
  • Wandalizm (niszczenie urządzeń, wyposażenia, itp.)
  • Rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami (kamienie, butelki, niebezpieczne przedmioty)
  • Agresywne zachowania uczestników
  • Podłożenie ładunku wybuchowego
  • Napady
  • Kradzież
  • Katastrofa/awaria techniczna (np. zawalenie się sceny, itp.)
  • Oszustwa (wyłudzenia)
  • Wypadki drogowe
  • Panika
  • Zagrożenia związane z zabezpieczeniem medycznym
  • Pożary
  • Koronawirus
 • Co Pana/Pani zdaniem jest największym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych? (proszę wskazać maksymalnie 4 czynniki)
  *
  • Przemoc
  • Łatwość wniesienia niebezpiecznych przedmiotów
  • Zażywanie narkotyków/alkoholu przez uczestników
  • Choroby
  • Nieprzestrzeganie przepisów np. bhp
  • Niewystarczająca działalność służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
  • Niski poziom organizacyjny
  • Lekceważący stosunek uczestników do zachowania bezpieczeństwa
 • Jak ocenia Pan/Pani służby ochraniające imprezy masowe?
  *
  • Zdecydowanie pozytywnie
  • Raczej pozytywnie
  • Zdecydowanie negatywnie
  • Raczej negatywnie
  • Trudno powiedzieć, nie mam zdania
 • Jak ocenia Pan/Pani wyszczególnione służby ochraniające imprezy masowe?
  *
  Pozytywnie Negatywnie Trudno powiedzieć
  Państwowa Straż Pożarna
  Policja
  Straż miejska
  Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Państwowy Inspektorat Sanitarny
  Firmy ochroniarskie
 • Czy ma Pan/Pani zaufanie do różnego rodzaju służb i instytucji ochraniających imprezy masowe?
  *
  Tak Nie Trudno powiedzieć
  Państwowa Straż Pożarna
  Policja
  Straż miejska
  Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Państwowy Inspektorat Sanitarny
 • Czy według Pana/Pani służby i instytucje mają realny wpływ na bezpieczeństwo imprez masowych?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Trudno powiedzieć
 • Jak ocenia Pan/Pani pracę służb ochraniających imprezy masowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom?
  *
  Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze
  Kontrola uczestników
  Działania prewencyjne
  Reagowanie na zagrożenie
  Współpraca z innymi podmiotami
 • Którą z poniższych służb (instytucji) zdaniem Pana/Pani odgrywa największą rolę w kwestii bezpieczeństwa imprez masowych?
  *
  Najważniejsza Raczej ważna Raczej nieważna Najmniej ważna Nie mam zdania
  Policja
  Firma ochroniarska
  Straż Pożarna
  Zarządca obiektu
  Służba Zdrowia
  Organy samorządowe
 • Na czym głównie opiera Pan/Pani ocenę bezpieczeństwa na imprezach masowych? (max. trzy odpowiedzi)
  *
  • Na własnych doświadczeniach z firmą ochroniarską
  • Na własnych obserwacjach
  • Na opiniach znajomych, rodziny lub sąsiadów
  • Na informacjach prasowych, telewizyjnych, radiowych, z Internetu
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl