ankiety

Zarządzanie finansami gospodarstw domowych

Dzień dobry. Przygotowuję pracę licencjacką na temat "Zarządzanie finansami w gospodarstwie domowym". W związku z tym, konieczne jest przeprowadzenie badania związanego z tematem pracy. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety i udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Chciałabym podkreślić, że ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana jedynie dla celów przygotowania mojej pracy. Z góry dziękuję za pomoc.

Ankieta została zakończona.

 • Pani/Pana wiek:
  *
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • 56+
 • Pani/Pana miejsce zamieszkania:
  *
  • wieś
  • miasto
 • Pani/Pana płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Pani/Pana wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Pani/Pana status zawodowy:
  *
  • uczeń/student
  • pracownik fizyczny
  • pracownik umysłowy
  • rencista/emeryt
  • bezrobotny
  • inne
 • Ile osób jest w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • więcej
 • Ile osób w Pani/Pana gospodarstwie domowym osiąga dochody?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • więcej
 • Jakie jest główne źródło dochodów w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
  *
  • pozarolnicza działalność gospodarcza
  • działalność rolnicza
  • praca etatowa
  • praca dorywcza
  • spadek/darowizna
  • kredyty/pożyczki
  • świadczenia społeczne
  • dochody z inwestycji
  • inne
 • Czy Pani/Pana gospodarstwo domowe sporządza budżet?
  *
  • tak, raz na rok
  • tak, na kwartał
  • tak, raz na miesiąc
  • nie
  • inne
 • Z jakich narzędzi korzysta Pani/Pan przy sporządzaniu budżetu?
  *
  • arkusze kalkulacyjne
  • kartka papieru
  • dedykowane strony internetowe
  • panel na stronie banku
  • aplikacje mobilne
  • inne
  • nie sporządzam budżetu
 • Jakie dochody miesięczne osiąga Pani/Pana gospodarstwo domowe?
  *
  • 1000-2000 PLN
  • 2000-3000 PLN
  • 3000-4000 PLN
  • 4000-5000 PLN
  • 5000-7000 PLN
  • 7000-10000 PLN
  • więcej niż 10000 PLN
 • Ile wynosi Pana/Pani łączne zadłużenie?
  *
  • 0-500 PLN
  • 500-1000 PLN
  • 1000-2000 PLN
  • 2000-4000 PLN
  • 4000-6000 PLN
  • 6000-10000 PLN
  • 10000-20000 PLN
  • 20000-50000 PLN
  • więcej niż 50000 PLN
  • nie posiadam zadłużenia
 • W jaki sposób radzi sobie Pani/Pan z brakiem środków finansowych?
  *
  • zaciągam kredyt
  • zaciągam pożyczkę
  • ograniczam wydatki
  • podejmuję się dodatkowej pracy
  • pożyczam od rodziny/znajomych
  • inne
  • nie miałam/em takiej sytuacji
 • Jaką miesięczną kwotę przeznacza Pani/Pan na oszczędności?
  *
  • 0-200 PLN
  • 200-400 PLN
  • 400-600 PLN
  • 600-800 PLN
  • 800-1000 PLN
  • 1000-1500 PLN
  • więcej niż 1500 PLN
  • nie oszczędzam
 • W jakim celu gromadzi Pani/Pan oszczędności?
  *
  • zakup domu/mieszkania
  • remont domu/mieszkania
  • wypoczynek
  • na czarną godzinę
  • na zakup dóbr luksusowych
  • na zabezpieczenie przyszłości
  • inne
  • nie oszczędzam
 • Gdzie trzyma Pani/Pan oszczędności?
  *
  • w domu
  • na rachunku oszczędnościowym
  • na koncie bankowym
  • inwestycje
  • inne
  • nie posiadam oszczędności
 • Na co przeznacza Pani/Pan większą część swoich dochodów?
  *
  • żywność
  • rozrywka
  • oszczędności
  • opłaty stałe
  • inwestycje
  • inne
 • Z jakiego typu zadłużenia Pani/Pan korzystał/a w przeszłości? (pytanie wielokrotnego wyboru)
  *
  • kredyt konsumencki
  • kredyt hipoteczny
  • kredyt samochodowy
  • kredyt mieszkaniowy
  • zakup na raty
  • pożyczka, kredyt gotówkowy
  • inne
  • nie korzystałam/em z żadnej formy zadłużenia
 • Jaki sposób zarządzania finansami występuję w Pani/Pana gospodarstwie domowym?
  *
  • zarządzanie samodzielne
  • zarządzanie wspólne z większym udziałem żony/partnerki
  • zarządzanie wspólne z większym udziałem męża/partner
  • dominująca rola żony
  • dominująca rola męża
  • inne
 • Jak ocena Pani/Pan swoją świadomość w zakresie zarządzania finansami?
  *
  • bardzo dobra
  • dobra
  • przeciętna
  • słaba
  • bardzo słaba

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl