ankiety

Ankieta Szara Strefa

Ankieta na temat szarej strefy. Jest całkowicie anonimowa, a dane zebrane w ankiecie zostaną wykorzystane do pracy magisterskiej.
 • Wiek
  *
  • 16-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • Powyżej 55
 • Płeć
  *
  • mężczyzna
  • kobieta
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • wieś
  • miasto poniżej 25 tyś. mieskańców
  • miasto 25-100 tyś. mieszkańców
  • miasto 100-200 tyś. mieszkańców
  • miasto powyżej 200 tyś. mieszkańców
 • Wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • średnie
  • zawodowe
  • wyższe
 • Status zawodowy (źródło dochodu)
  *
  • uczeń/student
  • umowa o prace
  • umowa o dzieło
  • umowa zlecenie
  • własna działalność gospodarcza
  • bezrobotny
  • emeryt/rencista
  • inne
 • Czy zna Pan/Pani pojęcie szarej strefy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy szara strefa wpływa na budżet państwa?
  *
  • tak, znacznie
  • tak ale w małym stopniu
  • nie
  • nie wiem
 • Jakie skutki Pana/Pani zdaniem niesie występowanie szarej strefy?
  *
  • pozytywne
  • negatywne
  • nie wiem
 • Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem mają wpływ na rozwój szarej strefy (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy)?
  *
  • wysokie podatki
  • skomplikowany system podatkowy
  • rozbudowana biurokracja
  • niskie zarobki na legalnym rynku pracy
  • duże koszta utrzymania pracownika
  • brak wykształcenia
 • Czy w razie otrzymania lepiej płatnej oferty pracy w szarej strefie porzucił/a by Pan/Pani swoją pracę w legalnej części gospodarki?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy Pana/Pani zdaniem wyższe zarobki w szarej strefie rekompensują utratę ubezpieczenia zdrowotnego oraz składek emerytalnych?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy działania państwa są skuteczne w zwalczaniu szarej strefy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jakie działania powinno podjąć państwo w celu ograniczenia szarej strefy (proszę zaznaczyć dwa Pana/Pani zdaniem najważniejsze)?
  *
  • uproszczenie biurokracji
  • obniżenie podatków
  • obniżenie kosztu utrzymania pracownika
  • uproszczenie regulacji prawnych odnośnie zatrudnienia
  • zwiększenie kwoty wolnej od podatku
 • Jak ocenia Pan/Pani polski system podatkowy?
  *
  • zbyt skomplikowany, wymagający dużych zmian
  • delikatnie skomplikowany, wymagający delikatnych poprawek
  • odpowiedni, nie trzeba nic zmieniać
  • nie wiem
 • Jak ocenia Pan/Pani wysokość podatków w Polsce?
  *
  • zbyt wysokie
  • średnie
  • odpowiednie
  • za niskie
  • nie mam zdania
 • Jaki ma Pan/Pani stosunek do pracy "na czarno"?
  *
  • popieram
  • jest mi to obojętne
  • nie popieram
  • nie mam zdania
 • Czy pracował Pan/Pani "na czarno"?
  *
  • tak, było to główne źródło dochodu
  • tak, było to dodatkowe źródło dochodu
  • nie
 • Czy zna Pan/Pani kogoś kto pracuje "na czarno"?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Co Pana/Pani zdaniem motywuje osoby do pracy "na czarno"?
  *
  • wyższe zarobki
  • brak możliwości znalezienia pracy rejestrowanej
  • niskie obciążenia podatkowe
  • warunki życiowe lub rodzinne
  • brak odpowiedniego wykształcenia bądź kwalifikacji
  • nie wiem
 • Czy Pana/Pani zdaniem urzędy w Polsce działają poprawnie?
  *
  • tak, zdecydowanie
  • tak ale zdarzają się problemy
  • nie
  • nie wiem
 • Co Pana/Pani zdaniem sprawia, że urzędy w Polsce nie działają poprawnie?
  *
  • złe kadry
  • zbyt dużo papierologii
  • podejście urzędników
  • brak możliwości załatwienia poszczególnych spraw w jednym miejscu
 • Czy korzystał Pan/Pani z usług podmiotu działającego w szarej strefie?
  *
  • regularnie korzystam
  • kilkukrotnie skorzystałem/am
  • tylko raz
  • nigdy
 • Czy uważa Pan/Pani, że w wyniku działalności w szarej strefie tracą inni przedsiębiorcy, działający legalnie?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl