ankiety

Wychowanie dziecka w rodzinie z tradycjami

Szanowna Pani/ Szanowny Panie! Jestem studentką piszę pracę dyplomowa na temat „Wychowanie dziecka w rodzinie z tradycjami na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie woj. podlaskiego”. Bardzo zależy mi na Pani/Pana szczerych odpowiedziach i proszę o udzielenie ich poprzez zaznaczenie najbardziej pasującej odpowiedzi, a tam gdzie jest miejsce wpisanie własnych odpowiedzi! Ankieta jest anonimowa i przeznaczona będzie tylko dla celów badawczych i opiniotwórczych. Za udzielenie szczerych odpowiedzi i wypełnienie ankiety serdecznie dziękuję!

Ankieta została zakończona.

 • Województwo
  *
  • Podlaskie
  • Inne
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • Do 20 lat
  • 21-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • Powyżej 50 lat
 • Wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Miasto
  • Wieś
 • Ilość dzieci w gospodarstwie domowym (proszę wpisać liczbę słownie)
  *
 • Czy pochodzisz z rodziny?
  *
  • Pełnej
  • Niepełnej (wychowywała mnie tylko matka)
  • Niepełnej (wychowywał mnie tylko ojciec)
  • Wychowywali mnie dziadkowie
  • Zrekonstruowanej
 • Status związku
  *
  • Związek małżeński
  • Związek partnerski z zamiarem zalegalizowania
  • Związek partnerski bez zamiaru zalegalizowania
  • Singel, wolny z wyboru
  • Wolny
 • Wyznanie
  *
  • Rzymskokatolickie
  • Prawosławne
  • Ateista
 • Relacje ze swoim dzieckiem ocenia Pani/Pan jako
  *
  • Bardzo dobre
  • Raczej dobre
  • Raczej złe
  • Trudno powiedzieć
 • Pani/Pana kontakt z dzieckiem opiera się głównie na
  *
  • Swobodzie
  • Autorytecie rodziców
  • Szacunku
  • Trosce
  • Przyjaźni
  • Ustalonych zasadach
 • Co Pani/Pan - jako rodzic - uważa za istotne w procesie wychowania dziecka?
  *
 • Czy Pani/Pan uważa stosowanie systemu nagród i kar za konieczne?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak ocenia Pani/Pan sposoby wychowawcze swoich rodziców?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Raczej źle
  • Źle
  • Nie mam zdania
 • Czy w wychowaniu swoich dzieci stosuje Pani/Pan metody wychowawcze praktykowane przez Pani/Pana rodziców?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy uważa Pani/Pan, że dzieci powinny mieć obowiązki domowe?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy dziewczynki i chłopcy powinni mieć takie same obowiązki w domu?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli Pani/Pana zdaniem dziewczynki i chłopcy nie powinni mieć takich samych obowiązków, to proszę wymienić, jakie obowiązki powinny mieć dziewczynki a jakie chłopcy?
 • Które zdanie najlepiej określa relacje w Twojej rodzinie
  *
  Bardzo często Często Czasami Rzadko Bardzo rzadko bądź wcale
  Każdy członek rodziny może wyrażać indywidualne opinie, które pozostali członkowie rodziny szanują
  Zazwyczaj rodzice lub dziadkowie narzucają swoje zdanie innym
  Członkowie rodzin znając wzajemnie swoje odmienne opinie próbują forsować własne zdanie
  Członkowie rodziny nie rozmawiają między sobą o ważnych sprawach
 • Czy w Pana/i rodzinie obchodzone są zwyczaje związane z następującym tradycjami
  *
  • Kolędnicy
  • Wigilia Bożego Narodzenia - tradycyjne potrawy
  • Przebierańcy
  • Zapusty (pączki, obfite jadło przed postem)
  • Topienie marzanny
  • Wielkanoc (pisanki, święconka)
  • Dyngus
  • Noc Świętojańska (wianki)
  • Andrzejki (wróżby, zabawy, przepowiednie)
 • Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani informacje o tradycjach?
  *
  Bardzo często Często Czasami Rzadko Bardzo rzadko bądź wcale
  Szkoła
  Internet
  Rodzina
  Telewizja
  Prasa
  Radio
  Inne
 • Czy według Pana/Pani należy kontynuować w przyszłości tradycje już istniejące?
  *
  • Tak
  • Raczej tak
  • Nie
  • Raczej nie
  • Trudno powiedzieć
 • Z którym z podanych określeń kojarzy się Panu/Pani termin „tradycja narodowa”
  *
  • Przekazywanie wzorów, obrzędów i zachowań z pokolenia na pokolenie w obrębie narodu
  • Zachowania wykonywane z przyzwyczajenia w danych narodach
  • Obchodzenie świąt kościelnych i narodowych
  • Współuczestnictwo z innymi ludźmi w różnych wydarzeniach
 • Które z poniższych tradycji narodowych są obchodzone w Pana/Pani rodzinie?
  *
  • Wywieszanie flagi w święta narodowe
  • Zapalanie zniczy pod pomnikami bohaterów narodowych
  • Uczestnictwo w przemarszach / wydarzeniach (hołdujących pamięć bohaterów bądź zdarzeń)
  • Honorowanie chwilą ciszy

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl