ankieta online

Ankieta dla nauczycieli dotycząca stosowania bajkoterapii

Witam Pana/Panią serdecznie, Jestem studentką pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Szczecińskim. Ankieta, którą trzyma Pan/Pani w dłoni dotyczy stosowania przez Pana/Panią bajkoterapii w pracy z dziećmi. Państwa odpowiedzi będą wykorzystane w mojej pracy magisterskiej. Ankietę pragnę skierować do czynnych zawodowo nauczycieli wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych w Warszawie. Formularz jest anonimowy a jego wypełnienie zajmuje kilkanaście minut. Bardzo proszę o szczere i rzetelne udzielanie odpowiedzi. Proszę o zaznaczenie jednej, najbliższej Państwu odpowiedzi. Przy pytaniach, w których możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi zostało to zaznaczone. Proszę także o wypełnienie metryczki znajdującej się na końcu kwestionariusza. Będę wdzięczna, jeśli zechce Pan/Pani wypełnić ankietę. Z góry dziękuję, Katarzyna Tamborska.
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę teoretyczną na temat bajkoterapii (pojęcie, geneza, rodzaje)?
  *
  • Nie posiadam wiedzy na ten temat
  • Posiadam słabą wiedzę
  • Posiadam średnią wiedzę
  • Posiadam dużą wiedzę
  • Uważam się za eksperta w tym temacie
  • Trudno określić
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę praktyczną na temat bajkoterapii (formy, sposoby pracy, literatura wykorzystywana w bajkoterapii)?
  *
  • Nie posiadam wiedzy na ten temat
  • Posiadam słabą wiedzę
  • Posiadam średnią wiedzę
  • Posiadam dużą wiedzę
  • Uważam się za eksperta
  • Trudno określić
 • W jaki sposób nabył/a Pan/Pani wiedzę na temat bajkoterapii? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • Nie posiadam wiedzy na ten temat
  • Na studiach
  • Na kursie/warsztacie/szkoleniu
  • Od innych nauczycieli
  • Samodzielnie z literatury
 • Jak często stosuje Pan/Pani bajkoterapię w pracy?
  *
  • Nigdy
  • Rzadziej niż raz w miesiącu
  • Kilka razy w miesiącu
  • Kilka razy w tygodniu
  • Codziennie
  • Trudno powiedzieć
 • Jaką wartość ma dla Pana/Pani bajkoterapia?
  *
  • Żadną
  • Małą
  • Średnią
  • Dużą
  • Nie wiem
 • Dlaczego stosuje Pani bajkoterapię w pracy z dziećmi?
  *
 • Co inspiruje Pana/Panią do stosowania tej formy terapii?
  *
 • W jaki sposób Pan/Pani przygotowuje się do zajęć z zastosowaniem bajkoterapii? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • Zapoznaję się z literaturą dotyczącą tej formy terapii
  • Konsultuję się ze specjalistami
  • Konsultuję się z koleżankami/kolegami z pracy
  • Przygotowuję materiały
  • Nie przygotowuję się
 • Z jakiej literatury czerpie Pan/Pani pomysły na zajęcia? Proszę o podanie przykładów.
  *
 • Jakie formy stosuje Pan/Pani podczas zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii?
  *
  • Indywidualna
  • Grupowa
  • Zbiorowa
 • Jaką literaturę wykorzystuje Pan/Pani do zajęć? Proszę o podanie przykładów.
  *
 • Jakich środków dydaktycznych używa Pan/Pani podczas zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii?
  *
 • W jaki sposób rozpoczyna Pan/Pani zajęcia z zastosowaniem bajkoterapii?
  *
 • W jaki sposób kończy Pan/Pani tego typu zajęcia?
  *
 • Proszę o skrótowe opisanie przebiegu zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii.
  *
 • Czy zachęca Pan/Pani dzieci niechętne do udziału w zajęciach bajkoterapeutycznych?
  *
  • Tak
  • Nie
 • W jaki sposób? (Jeśli w pytaniu 16., wybrał/a Pan/Pani odpowiedź „a”, proszę o wpisanie „nie dotyczy”)
  *
 • Jak ocenia Pan/Pani jakość prowadzonych zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii?
  *
  • Nie mam zdania
  • Słabo
  • Średnio
  • Wysoko
 • Proszę zaznaczyć w jakim przedszkolu Pan/Pani pracuje
  *
  • Publiczne
  • Niepubliczne
 • Proszę oznaczyć wiek dzieci w prowadzonej przez Pana/panią grupie
  *
  • 3-latki
  • 4-latki
  • 5-latki
  • Grupa mieszana wiekowo
 • Proszę oznaczyć swoją płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Proszę zaznaczyć wielkość miejscowości zamieszkania (pobyt stały)
  *
  • Wieś
  • Miasto do 10 tys. mieszkańców
  • Miasto 10-100 tys. mieszkańców
  • Miasto 100-400 tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 400 tys. mieszkańców
 • Proszę zaznaczyć swój wiek
  *
  • 20-25 lat
  • 26-40 lat
  • 40-55 lat
  • powyżej 56 lat
 • Proszę oznaczyć swój tytuł zawodowy
  *
  • Nauczyciel stażysta
  • Nauczyciel kontraktowy
  • Nauczyciel mianowany
  • Nauczyciel dyplomowany
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl