ankieta

Szkoła- środowisko wychowawcze.

Ankieta przeznaczona dla studentów pedagogiki, którzy odbywali praktyki studenckie w klasie 1 szkoły podstawowej.
 • 1) Na czym polegało wychowanie w szkole, w której Pani odbywała praktykę? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
  *
  • a) Dyscyplinowanie uczniów
  • b) Prowadzenie lekcji przedmiotowych
  • c) Rozmowy, zabawy poprawiające klimat w klasie
  • d) Wpajanie norm i zasad postępowania
 • 2) Proszę wybrać okoliczności, w jakich odbywało się wychowanie w szkole, w której odbywała Pani praktykę?
  • a) Godzina wychowawcza
  • b) Każda lekcja
  • c) Gabinet dyrektora
  • d) Nigdzie
 • 3) Jakie tematy dotyczące wychowania w szkole były poruszane?
  • a) Sprawy bieżące
  • b) Zachowanie w szkole
  • d) Oceny, wyniki w nauce
  • e) Sprawy indywidualne uczniów
 • 4) Proszę wybrać grupy tematów najczęściej realizowanych na godzinach wychowawczych.
  • a) Święta, tradycje, uroczystości.
  • b) Wychowanie zdrowotne
  • c) Szkoła
  • d) Rodzina
 • 5) Jakie metody były stosowane na godzinach wychowawczych?
  • a) Wykład nauczyciela
  • b) Rozmowa nauczyciela z uczniami
  • c) Ćwiczenia i zabawy
  • d) Spotkanie z gośćmi e) Filmy f) Metody aktywizujące
 • 6) Ocena nauczyciela jako wychowawcy klasy. Proszę dokończyć zdanie. Nauczyciel jako wychowawca był…………………………………………………………………….
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl