ankiety

Ocena pracy Działu Personalnego w Lukas Banku

Ankieta została zakończona.

 • Jak Pan/Pani ocenia wizerunek Lukas Banku?
  • Pozytywnie
  • Negatywnie
  • Nie mam zdania
 • Czy utożsamia się Pan/Pani z misją i celami?
  *
  • W pełni się utożsamiam
  • Utożsamiam się w dużej części
  • Utożsamiam się, ale w małym stopniu
  • Wcale się nie utożsamiam
 • Czy czuje się Pan/Pani doceniany(a) w Lukas Banku?
  *
  • Zdecydowanie TAK
  • Raczej TAK
  • Raczej NIE
  • Zdecydowanie NIE
 • Czy w firmie prowadzone są badania satysfakcji i zadowolenia z pracy wśród pracowników?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy czuje Pan/Pani satysfakcję z wykonywanej pracy?
  *
  • Zdecydowanie TAK
  • Raczej TAK
  • Raczej NIE
  • Zdecydowanie NIE
 • Najlepsza dla Pana/Pani motywacja to:
  *
  • Premia
  • Dodatkowe szkolenia
  • Nagroda rzeczowa
  • Awans
  • Pochwała
  • Podwyżka
 • Które pochwały/nagrody otrzymał(a) Pan/Pani w ostatnim roku?
  *
  Otrzymałem/Otrzymałam Nie otrzymałem/Nie otrzymałam odp 3 odp 4
  Pochwała lub wyraz uznania okazane przez przełożonego
  Awans stanowiskowy
  Podwyżka
  Nagroda pieniężna
  Nagroda rzeczowa
  Bezpłatne szkolenie
 • Czy w Lukas Banku istnieje możliwość awansów?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy zasady dotyczące awansu oraz ścieżek kariery zawodowej w Lukas Banku są dla Pana/Pani przejrzyste?
  *
  • Zdecydowanie TAK
  • Raczej TAK
  • Raczej NIE
  • Zdecydowanie NIE
 • Czy w Lukas Banku organizowane są szkolenia w celu zwiększenia kompetencji pracowników?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • W ilu szkoleniach brał(a) Pan/Pani udział w ciągu ostatnich 12 m-cy? (Jeśli odpowiedź brzmi „zero” przejdź do pytania nr )
  *
  • 0
  • 1 - 2
  • 3 - 4
  • 5 - 6
  • powyżej 6
 • W jakiego rodzaju szkoleniach brał/brała Pan/Pani udział? (dowolna ilość odpowiedzi)
  *
  • Szkolenie wewnętrzne
  • Szkolenie zewnętrzne
  • Szkolenie e – learningowe
  • Menedżerskie
  • Szkolenie mające na celu rozwój kompetencji twardych
  • Szkolenie mające na celu rozwój kompetencji miękkichch
 • Czy w firmie istnieje system oceniania pracowników? (Jeśli odpowiedź brzmi „NIE” lub "NIE WIEM" - przejdź do pytania nr )
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy zna Pan/Pani kryteria oceniania pracowników?
  *
  • Znam bardzo dobrze
  • Znam, ale nie za dobrze
  • Nie znam wcale
 • Co wg Pana/Pani ma na celu ocenianie pracowników? (dowolna ilość odpowiedzi)
  *
  • Podwyżkę
  • Dodatkowe szkolenie
  • Awans lub zwolnienie
  • Określenie ścieżki kariery zawodowej
  • Poprawę pracy
  • Lepsze poznanie pracownika
  • Konfrontację wyników pracy ze sferą prywatną pracownika
 • Czy wymagania na Pana/Pani stanowisku są jasno sprecyzowane?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam zdania
 • Najważniejsze źródła konkurencyjności Lukas Banku to (maksymalnie 3 odpowiedzi):
  *
  • Oferta produktowa
  • Jakość obsługi klienta
  • Pracownicy wraz z ich kompetencjami i umiejętnościami
  • Inwestycje w kadry
  • Niskie koszty związane z prowadzeniem działalności
  • Sprawny system zarządzania całą organizacją
  • Sprawny system zarządzania personelem
  • Innowacje
  • Rozwinięty system dystrybucji
  • Reputacja
 • Czy w Lukas Banku jest kontakt pomiędzy pracownikami z działu personalnego a pracownikami z pozostałych działów?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jakie jest znaczenie poniższych zadań działu personalnego ?
  *
  Mało istotne Istotne Bardzo istotne
  Planowanie zasobów ludzkich
  Pozyskiwanie zasobów ludzkich
  Adaptacja nowego pracownika
  Motywowanie
  Szkolenie
  Wynagradzanie
  Określenie ścieżek zawodowych
  Awansowanie
  Zaspokojenie potrzeb materialnych/niematerialnych
  Monitorowanie, zwalnianie
  Monitorowanie, zwalnianie
 • Które z poniższych zadań działu personalnego stosowane są w praktyce w Lukas Banku?
  *
  Stosowane Nie stosowane Nie wiem
  Planowanie zasobów ludzkich
  Pozyskiwanie zasobów ludzkich
  Adaptacja nowego pracownika
  Motywowanie
  Szkolenie
  Wynagradzanie
  Określenie ścieżek zawodowych
  Awansowanie
  Zaspokojenie potrzeb materialnych/niematerialnych
  Monitorowanie, zwalnianie
  Dialog z pracownikami
 • Jakie role powinien pełnić dział personalny: (dowolna ilość odpowiedzi)
  *
  • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Wspomaganie działalności firmy w okresach zmian
  • Praca nad zwiększaniem umiejętności i motywacji pracowników
  • Efektywne planowanie i wdrażanie systemów kadrowych
  • Budowanie kultury pracy zespołowej w firmie
  • Standardowa praca administracyjna
 • Jakie role obecnie pełni dział zasobów ludzkich w Lukas Banku? (dowolna ilość odpowiedzi)
  *
  • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Wspomaganie działalności firmy w okresach zmian
  • Praca nad zwiększaniem umiejętności i motywacji pracowników
  • Efektywne planowanie i wdrażanie systemów kadrowych
  • Budowanie kultury pracy zespołowej w firmie
  • Standardowa praca administracyjna
 • Według Pana/Pani w Lukas Banku:
  *
  Tak Nie Nie wiem
  Personel postrzegany jest wyłącznie jako źródło kosztów
  Strategia personalna scalona jest ze strategią firmy
  W proces zarządzania personelem aktywnie włączeni są menedżerowie liniowi
 • Dział personalny w Lukas Banku:
  *
  Nie zgadzam się Ani się nie zgadzam, ani się zgadzam Zgadzam się
  buduje swoją strategię w oparciu o strategię całej organizacji
  aktywnie uczestniczy w planowaniu działalności biznesowej
  konsekwentnie wspiera wdrażanie strategii organizacji
  wpływa na zwiększenie wydajności organizacyjnej
  aktywnie komunikuje swoją strategię w całej organizacji
  identyfikuje kluczowe zmiany czekające organizację w przyszłości
  pomaga firmie przystosować się do zmian
  zajmuje się wspomaganiem działań na rzecz utrzymania konkurencyjności firmy
  regularnie przeprowadza analizę kompetencji niezbędnych do osiągania wyników w przyszłości
  buduje plany rozwoju ludzi odzwierciedlające długoterminowe strategie firmy
  posiada system zapewniający utrzymanie kompetencji niezbędnych do funkcjonowania organizacji
  stosuje mechanizmy zapewniające sprawny obieg dokumentów i załatwiania spraw służbowych
  stosuje skuteczne systemy rekrutacji
  tworzy i realizuje efektywny program świadczeń pracowniczych
  zajmuje się egzekwowaniem procedur kadrowych
  aktywnie promuje utrzymanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym
  zajmuje się wysłuchiwaniem pracowników i reagowaniem na ich opinie
  dostarcza pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania ich zadań
  aktywnie pracuje nad rozwojem komunikacji pomiędzy menedżerami i ich podwładnymi
  pracuje nad rozwojem pracy zespołowej
 • Kto w Lukas Banku ma przeważające zdanie w podjęciu decyzji o zatrudnieniu pracownika?
  *
  • Dyrektor naczelny
  • Kierownik Działu Zasobów Ludzkich
  • Specjalista ds. rekrutacji
 • Jakie są koszty osobowe ponoszone przez firmę?
  *
  • Zbyt niskie
  • Niskie
  • Wystarczające
  • Wysokie
  • Najwyższe spośród wszystkich działów
  • Nie wiem
 • Która z czynności menedżera personalnego w Lukas Banku ma największe znaczenie ?
  *
  • Planowanie zasobów ludzkich
  • Szkolenie
  • Przewodzenie - motywowanie i informowanie pracowników
  • Administrowanie
 • Czy działalność menedżera personalnego w Lukas Banku skierowania jest bardziej na ludzi, czy na zadania?
  *
  • Duży nacisk na zadania, mały na relacje międzyludzkie
  • Duży nacisk na zadania i na relacje międzyludzkie
  • Duży nacisk na relacje międzyludzkie, mały na zadania
  • Mały nacisk na zadania i na relacje międzyludzkie
 • Jak Pana/Pani zdaniem zmieni sie rola działu personalnego w ciagu najbliższych 5 lat?
 • W jakim dziale Pan/Pani pracuje:
  *
  • Administracja
  • Analizy
  • Audyt i Kontrola
  • Bezpieczeństwo
  • Finanse
  • IT
  • Marketing i PR
  • Prawo
  • Procesy i Projekty
  • Sprzedaż
  • Windykacja
  • Wsparcie sprzedaży
  • Zarządzanie Personelem (HR)
 • Jaki typ stanowiska Pan/Pani zajmuje?
  *
  • Dyrektor naczelny
  • Kierownik wyższego szczebla
  • Kierownik niższego szczebla
  • Specjalista
  • Doradca/konsultant
  • Sekretarka/asystentka
 • Jak długo pracuje Pan/Pani w Lukas Banku?
  *
  • 1 - 12 m-cy
  • 13 - 24 m-ce
  • 25 - 36 m-cy
  • powyżej 36 m-cy
 • Wykonywaną przez Pana/Panią pracę można określić jako:
  *
  • stresującą
  • rutynową
  • rozwijającą osobowość
  • hamującą osobisty rozwój
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • poniżej 20 lat
  • 20 - 24 lata
  • 25 - 34 lata
  • 35 - 44 lata
  • 45 - 55 lat
  • powyżej 55 lat
 • Wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Gimnazjalne
  • Średnie
  • Zawodowe
  • Wyższe niepełne
  • Wyższe licencjackie
  • Wyższe magisterskie
  • Wyższe doktoranckie
 • W jaki sposób podnosi Pan/Pani swoje kwalifikacje?
  *
  • Studia niestacjonarne prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, magistra (kilkuletnie)
  • Studia podyplomowe (roczne)
  • Kompleksowe szkolenia w zakresie określonego obszaru zagadnień (kilka tygodni lub miesięcy)
  • Krótkie kursy poszerzające wiedzę i umiejętności w zakresie wybranego problemu (kilkudniowe)

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl