ankiety

Szkolenie jako narzedzie wspierania rozwoju w Banku X

Bardzo proszę o pomoc w wypełnieniu tej ankiety, której wyniki użyję tylko i wyłącznie do napisania pracy magisterskiej.

Ankieta została zakończona.

 • Czy firma, w której jest Pan/Pani zatrudniona wysyła pracowników na szkolenia?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy brał/-a Pan/Pani udział w jakichkolwiek szkoleniach?
  *
  • tak
  • nie
 • Jak często uczestniczy Pan/Pani w szkoleniach?
  *
  • wcale
  • bardzo rzadko
  • rzadko
  • często
  • bardzo często
 • Czy szkolenia odbywały się z inicjatywy:
  *
  • Pańskiej i na Pana/Pani koszt
  • Pana/Pani na koszt firmy
  • firmy i na jej koszt
 • Osoby prowadzące szkolenia w Pana/Pani firmie to najczęściej:
  • bezpośredni przełożeni
  • wewnętrzni trenerzy
  • firmy szkoleniowe
  • osoby nie zatrudnione w firmie
 • W jakich formach szkoleń brał/-a Pan/Pani udział? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  *
  • wykłady
  • warsztaty
  • symulacje, gry planszowe (gry symulacyjne)
  • ćwiczenia grupowe
  • staż
  • inscenizacje (odgrywanie ról)
  • studia przypadków
  • pokazy, instruktaże
  • rotacje stanowisk
  • coaching
  • konferencje
  • mentoring
  • studia podyplomowe
 • Szkolenie.... Dokończ zdanie zaznaczając odpowiedź, która najbardziej odpowiada Pana/Pani punktowi widzenia
  *
  silna akceptacja akceptacja nie mam zdania słaba akceptacja zupełny brak akceptacji
  Jest ważne, ponieważ pozwala mi zapoznać sie z nowościami dotyczącymi mojej pracy
  Pomaga mi dobrze wykonywać moją pracę
  Jest ważne, ponieważ pomaga mi rozwijać się
  Pozwala mi zspokoić ambicje zawodowe
 • Czy szkolenia, w którym Pan/Pani uczestniczył/-a wpłynęły na :
  *
  tak nie
  wzrost kwalifikacji
  wzrost motywacji do pracy
  awans lub jego perspektywy
  wzrost wynagrodzenia
  wzrost zadowolenia z pracy
  inne
 • Jakie Pana/Pani zdaniem mogą byc ograniczenia uczestnictwa pracowników w szkoleniach?
  • czasowe (brak zastępstw w trakcie szkoleń)
  • finansowe
  • instytucjonalne (niedostatek podaży usług szkoleniowych lub własnych trenerów)
  • inne
 • Czy jest Pan/Pani zainteresowany/-a udziałem przyszłych szkoleniach?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • . Czy według Pana/Pani ukończone szkolenia przyniosły założony cel?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie, proszę uzasadnić odpowiedź
 • Czy Pana/Pani firma umożliwia pracownikom rozwój kariery zawodowej?
  *
  • tak
  • nie
 • Jakie przeszkody napotkał/-a Pan/Pani na swojej ścieżce kariery zawodowej
  *
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a ze swojej dotychczasowej kariery zawodowej? Odpowiedź proszę uzasadnić.
  *
 • Jakie działanie podejmie Pan/Pani w przyszłości w celu usprawnienia procesu własnego rozwoju zawodowego.
  *
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  *
  • Poniżej 20
  • 20-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • 51-60 lat
 • Wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • gimnazjalne
  • zawodowe
  • średnie zawodowe lub ogólnokształcące (w tym policealne)
  • wyższe
 • Dochód miesięczny netto
  *
  • poniżej 1000 zł
  • 1000 - 2000 zł
  • 2000 - 3000 zł
  • 3000 - 4000 zł
  • 4000 - 5000 zł
  • powyżej 5000 zł
 • Staż pracy
  *
  • poniżej 1 roku
  • 2 - 5 lat
  • 6 - 10 lat
  • 11 - 15 lat
  • 16 - 20 lat
  • powyżej 20 lat
 • Zajmowane stanowisko
  *
 • Typ zatrudnienia
  *
  • umowa o pracę
  • umowa zlecenie/ o dzieło
  • kontrakt
  • własna działalność gospodarcza
  • inne, jakie.....

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl