ankiety

Dialog międzykulturowy

 • Jaki jest Twój stosunek wobec obcokrajowców?
  *
 • Czy znasz stereotypy i opinie o osobach pochodzenia arabskiego? Wymień przykłady.
  *
 • Czy stereotypy miały wpływ na kształtowanie się Twojej opinii o osobach pochodzenia arabskiego?
  *
 • Czy uważasz, że Olsztyn jest miastem tolerancyjnym?
  *
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl